Pojďte s námi...

lépe topit

Pojďte s námi na návštěvu Výzkumného energetického centra v Ostravě. Na Vysoké škole báňské tam působí Ing. Jiří Horák alias Mr. Smokeman, jehož životním posláním je zmenšovat kouř z našich komínů a napomáhat k čistotě ovzduší. Jeho cílem je naučit lidi správně topit, poradit jim jak si vybrat to správné dřevo, jak se starat o své topeniště a mnoh dalších vychytávek, abychom jednak nepoškozovali životní prostředí a v neposlední řadě ušetřili finanční náklady. Pojďte s námi!