Zpravodajské Noeviny

15. 9. 2016

REPORTÁŽE

 

Modlitba za mír v Assisi

Papež František a zástupci devíti náboženství se v Assisi pomodlí za mír. Před třiceti lety se za účasti Jana Pavla II. uskutečnilo v Assisi historické setkání představitelů různých náboženství Po třiceti letech se bude iniciativa opakovat za přítomnosti papeže Františka.

 

Novináři z osmnácti zemí ve Vatikánu

Na sedm dnů se v Římě sešli novináři z osmnácti zemí pěti kontinentů, aby mohli prozkoumat katolickou církev. Jako dosud nikdy měli možnost nahlédnout dovnitř a setkat se s hlavními představiteli Vatikánu.

 

Svatá Anežka v Římě

Desátého září přijal papež František od Čechů sochu sv. Anežky. Umělecké dílo spočinulo v nejvýznamnějším poutním místě světa poblíž hrobu sv. Petra.

 

Nový pastorační dům ve Valašských Kloboukách

Nový pastorační dům ve Valašských Kloboukách požehnal arcibiskup Jan Graubner. Spolu se starostkou a zdejším duchovním správcem pak zasadil pamětní strom. Dům byl vystavěn ze sbírek a darů s velkou pomocí města.

 

Charitativní koncert v Boskovicích

Charitativní koncert komorního orchestru Musica Nova z Jedovnic se uskutečnil v evangelickém kostele v Boskovicích. Jeho výtěžek podpoří službu Emanuel, která se stará o mentálně postižené.

 

Výročí Domova sv. Karla Boromejského v Praze

Sestry boromejky slaví v září dvacet let Domova sv. Karla Boromejského v Praze Řepích. K této příležitosti už byla otevřena výstava fotografií Josefa Czwartynského a obrazu Alfreda Offnera Sestra Charitas. kKnihu “Šlechtična a loupežník“ podepisoval její autor Jaroslav Hájek.

 

Výstava fotografií v Českém Těšíně

V Diakonickém a vzdělávacím centru Vladislava Santariuse v Českém Těšíně byla slavnostně otevřena výstava fotografií, které přibližují život Židů na Těšínsku.

 

 

VE ZKRATCE

 •  Zádušní mši svatou za otce Jacquese Hamela, který byl 26. července zavražděn v kostele v Saint-Étienne-du-Rouvray, slavil papež František v Domu sv. Marty. Ranní eucharistie se zúčastnilo osmdesát francouzských poutníků, vedl je arcibiskup Dominique Lebrun. Před mší ho papež požádal, aby na oltáři vystavil fotografii otce Hamela. Doporučil, aby tento obrázek byl ctěn také v kostelech.

 •   U příležitosti celonárodní pouti a svátku patronky Slovenska Panny Marie Sedmibolestné se scházejí tisíce věřících v Šaštíně. Pětidenní duchovní program začal mší svatou 14. září. Vyvrcholil v den svátku Panny Marie Sedmibolestné slavnostní mší svatou za účasti slovenských biskupů. Hlavním kazatelem byl košický arcibiskup Bernard Bober. V následujících dnech se koná pouť nemocných a seniorů, program pro mládež a další.

 •   Společnou luteránsko-katolickou připomínkou pětistého výročí reformace bude ekumenický program v Malmö za účasti papeže Františka a předsedy Světové luterské federace Muniba Younana. Posledního října se bude konat v Aréně pro deset tisíc lidí. Švédská Ekumenická rada církví rozhodla o vstupném ve výši třináct euro, výtěžek věnuje na pomoc syrským uprchlíkům. Vstupenky pro katolickou církev byly rozebrány den po uvedení do prodeje.

 •   Pamětní síň P. Jana Buly byla slavnostně otevřena v jeho rodišti Lukově u Moravských Budějovic. Slavnost začala mší svatou za oběti komunistického režimu a položením květin u památníku obětem první světové války. Po žehnání pamětní síně si návštěvníci mohli prohlédnout dvě výstavy. Pater Bula byl obětí justiční vraždy v rámci takzvaných babických procesů, v současnosti probíhá řízení o jeho blahořečení.

 •   Den církevních škol se v České republice slaví na svátek svaté Ludmily, tedy 16. září. Žáci se spolu s pedagogy setkávají na slavnostní mši svaté, den naplňují také přednášky, besedy, výlety a mnohé další. Například Základní škola v Kroměříži připravila svůj program na farní zahradě. V Brně se bude Den církevních škol slavit 21. září jako veletrh ukázek z jejich života a činnosti. Vystoupí hudební uskupení SBM a Pavel Helan.

 •   Letošní celostátní kampaň Den Charity začala v centru Prahy výstavou fotografií Marie Bartošové, které zachycují klienty charitních zařízení pro seniory. Na seniory je zaměřena i pražská celodenní akce „Starej se!“. Nabízí bezplatné konzultace s odborníky a workshopy na téma péče v domácím prostředí a další praktické záležitosti. Den Charity se slaví na svátek jejího patrona svatého Vincence z Pauly, kampaň skončí počátkem října.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Praha, 20. září

Hudba renesančních mistrů

Skladby anglických a evropských renesančních mistrů přednesou v pražské katedrále britský vokální soubor Tallis Scholars a náš Martinů Voices. Účinkují také Kvarteto Martinů a Marie Fajtová.

 

České Budějovice, 20. září

Slavnostní bohoslužba

Slavnostní bohoslužbě za Charitu bude v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích předsedat biskup Pavel Posád. Na závěr bude rozloučení s odcházející ředitelkou a představení jejího nástupce.

 

Praha, 21. září

Konec Evropy?

O krizi Evropy, výzvách a řešeních budou v pražském Emauzském klášteře diskutovat poslanec Evropského parlamentu a politický filosof profesor Ryszard Legutko a kardinál Dominik Duka.

 

Olomouc, 22. září

Setkání křesťanských podnikatelů

Křesťanští obchodníci, manažeři, podnikatelé a osoby samostatně výdělečné se sejdou v Olomouci na mši svaté. Hlavním hostem následné diskuse bude podnikatel a křesťan Josef Vacula.

 

Jindřichův Hradec, 23. – 25. září

Slavnosti Adama Michny z Otradovic

Oslavy básníka a hudebního skladatele Adama Michny z Otradovic v Jindřichově Hradci začnou a skončí zpívanou mší svatou. V neděli projde procesí s replikou Palladia země české do proboštského chrámu.

 

Tábor – Klokoty, 23. – 25. září

Modlitební triduum

Modlitební triduum Modliteb matek se bude konat v Táboře-Klokotech. První dva dny budou mše svaté a adorace v Emauzích, v neděli v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

 

Svatý Hostýn, 23. – 25. září

Duchovní obnova seniorů

Olomoucké Centrum pro rodinný život zve všechny zájemce na víkendovou duchovní obnovu na Svatý Hostýn. Naplní ji duchovní program a přednášky na témata seniorům blízká.

 

Uherské Hradiště – Velehrad, 24. září

Cyrilometodějské putování

Kolem trasy z Výšiny sv. Metoděje v Uherském Hradišti přes Staré Město na Velehrad budou komentovaná zastavení, v cíli čeká poutníky zajímavý doprovodný program.