Zpravodajské Noeviny

20. 9. 2016

REPORTÁŽE

 

Setkání papeže s novými biskupy z celého světa  

Papež František se ve Vatikánu setkal s nově jmenovanými biskupy z celého světa. Papež se také pozdravil s účastníky kolegia biskupů, kteří se v Římě účastní každoročního kurzu. Organizuje ho Kongregace biskupů a Kongregace pro východní církve.

 

Příbuzní obětí útoku v Nice v Římě

Svatého otce navštívilo ve Vatikánu tři sta příbuzných obětí útoku v Nice. Čtrnáctého července tam najel Nice do davu shromážděného na promenádě na pobřeží muž v nákladním autě.

 

Papežův dopis argentinskému centru Aralma

Už dvacet let je Aralma v Buenos Aires centrem, které se stará o děti, dospívající a dospělé, kteří byli znásilněni. Nedávno sem přišel nečekaný dopis od papeže Františka.

 

Svátek svaté Ludmily

O svátku svaté Ludmily byla sloužena mše svatá u jejího hrobu v bazilice svatého Jiří na Pražském hradě. Do pohybu ho uvedli obyvatelé Tetína. Míří do roku 2021, kdy uplyne jedenáct set let od smrti této světice.

 

Sto let vzdělávání na Velehradě 

Dvoudenní oslavy připomněly sto let jezuitského vzdělávání na Velehradě. V jejich průběhu byla mimo jiné požehnaná nová kaple Stojanova gymnázia. Program pokračoval přednáškami a společným koncertem Hradišťanu a Pěveckého sboru gymnázia.

 

Dvacet let Vyšší odborné školy Caritas

Dvacet let od zahájení výuky si připomněla CARITAS – Vyšší odborná škola sociální v Olomouci. Bohatý dvoudenní program nabídl studentům i široké veřejnosti mši svatou, dvě konference a koncert kapely The Tap Tap. Setkali se také absolventi a přátelé školy.

 

Svátek narození Panny Marie

V poutním místě Malá Vieska na Východním Slovensku slavili věřící z širokého okolí Svátek narození Panny Marie. Zdejší poutní tradice sahá až do druhé poloviny osmnáctého století.

 

Setkání papeže s budhisty

Cestou na mezináboženské setkání v Assisi se budhisté zastavili v Římě, aby se setkali s papežem Františkem. Nejprve se přivítali východním a potom západním způsobem.

 

Rappeři Fresh Sánchez a Black Soul

Katoličtí rappeři porušují nepsaná pravidla svého žánru. Fresh Sánchez a Black Soul však porušují nepsané zákony rapu tím, že jejich texty jsou inspirované vírou. Mluví v nich přímo o Bohu.

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Papež František vyzval věřící, farnosti i církevní sdružení, aby prožili úterý 20. září jako Den modliteb za mír. V tento den se papež zúčastnil mezináboženského setkání v Assisi, kde se modlili za mír také představitelé dalších světových náboženství. Setkání nazvané „Žízeň po míru. Náboženství a kultury v dialogu“ probíhalo v Assisi od neděle za účasti zástupců devíti náboženství a dvanácti tisíc poutníků. Přítomno bylo  i pět laureátů Nobelovy ceny.

 

•   Provincie Sassari na Sardinii byla dějištěm blahořečení františkánské terciářky Elisabetty Sanny. Tato matka sedmi dětí žila na přelomu 18. a 19. století nejprve na Sardinii a dalších dvacet pět let v Římě. Byla členkou unie katolického apoštolátu, který založil sv. Vincent Pallotti. Beatifikační liturgii slavil prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Amato v románské bazilice Nejsvětější Trojice v Saccargia.

 

•   Pochod pro život prošel hlavním městem Spolkové republiky Německo Berlínem. Podle odhadu se ho zúčastnilo sedm a půl tisíce lidí. Mezi účastníky různých vyznání z celého Německa byli také katoličtí biskupové z Berlína, Řezna, Augšpurku a Kolína nad Rýnem. Jak řekl berlínský arcibiskup Heiner Koch, je pro křesťany nepřípustné stavět jakékoliv hradby odporující životu včetně zdí na hranicích Evropy, kultur a národů.

 

•   Do ekumenické akce Do kostela na kole se opět zapojily stovky věřících v celé republice. Pravidelná zářijová aktivita připomíná, že v biblickém příběhu o stvoření světa je člověk pověřen správcovstvím Země a že jsme zodpovědní za to, jak s ní nakládáme. K cestě Do kostela na kole zve už devět let Poradní odbor pro otázky životního prostředí při českobratrské církvi, ekologové z České křesťanské akademie a Česká křesťanská environmentální síť.

 

•   Setkání bývalých příslušníků Pomocných technických praporů se po dvacáté čtvrté konalo v obci Zaječov-Svatá Dobrotivá. Setkání zahájila mše svatá, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Poté položili účastníci za asistence Hradní stráže věnce k pomníku 52. praporu PTP. Přestože Svaz PTP má ještě na dva a půl tisíce členů, chce kvůli pokročilému věku většiny z nich ukončit v závěru roku svou činnost.

 

•   U kapličky Panny Marie Bolestné v Lysolajích na okraji Prahy se také letos slavila poutní mše svatá. Stavební úpravy před kapličkou a u pramene, který tu vyvěrá, v průběhu roku provedl sochař Milan Vácha. Nově upravené poutní místo požehnal kardinál Dominik Duka. Po liturgii vystoupilo v kulturním programu divadlo Koňmo. Do Lysolají mimo jiné chodíval kardinál Josef Beran v době, kdy byl rektorem kněžského semináře.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Ostrava, 22. září

Diecézní pouť seniorů

Druhá diecézní pouť seniorů se koná v Ostravě v katedrále Božského Spasitele. Mši svatou celebruje biskup Lobkowicz. Následuje prohlídka chrámu, přednáška a vystoupení dětského souboru Chasička.

 

Praha, 23. září

25 let Domova svaté rodiny

Domov svaté rodiny v Praze pro lidi mentálně postižené oslavuje dvacet pět let své existence. Mši svatou v kostele sv. Fabiána v Liboci bude sloužit kardinál Vlk, další program je ve středisku Malejov.

 

Zlín, 23. - 25. září

Festival pod věží

Třináctým ročníkem se zlínský Festival pod věží mění z hudebního v multižánrový. Sobotní program začne workshopy, následuje přehlídka křesťanských kapel. Hlavním hostem je kapela Divine Attraction.

 

Šternberk, 23. - 25. září

Čtvrt století Charity

Čtvrt století své činnosti oslaví Charita Šternberk benefičním koncertem s Hradišťanem a Jiřím Pavlicou. V pátek se pro veřejnost otevřou dveře charitních středisek a v neděli bude slavnostní mše svatá.

 

Brno, 24. září

Památka sv. Pia z Pietrelciny

Výroční oslavy památky sv. Pia z Pietrelciny v Brně začnou videokonferencí s donem Vincenzo Carone. Bude také prezentována pouť do Říma u příležitosti přivezení ostatků otce Pia. Koná se na biskupství.

 

Starý Jičín, 24. září

Běh sv. Václava

Na dvacátý čtvrtý ročník běhu svatého Václava jsou do Starého Jičína zváni mladí i dříve narození. Po slavnostním vyhlášení výsledků závodu následuje mše svatá v kostele svatého Václava.

 

Praha, 25. září

Benefiční koncert

Pěvecký sbor z Islandu přednese duchovní písně z devatenáctého a dvacátého století. Výtěžek koncertu v kostele Českobratrské církve v Praze na Vinohradech podpoří rekonstrukci Milíčovy kaple.

 

Praha, 25. září

Varhanní koncert

Varhanní koncert ke stému výročí úmrtí Maxe Regera se koná v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Na varhany budou hrát Ludmila Dvořáková, Lukáš Dvořák a Ondřej Valenta.