Zpravodajské Noeviny

13. 10. 2016

Reportáže

 

Poštovní známka na památku svaté Terezy z Kalkaty

Vatikán vydal a představil speciální poštovní známku na památku svaté Terezy z Kalkaty. Ředitel vatikánské Filatelistické a numismatická kanceláře Mauro Olivieri ozřejmil, co všechno obecně vzniku známky předchází.

 

Nový velvyslanec Evropské unie u Svatého stolce

Při své soukromé audienci předal nový velvyslanec Evropské unie u Svatého stolce papeži Františkovi své pověřovací listiny. Jan Tombinski ho pozdravil úklonou a políbením ruky. Po předání pověřovacích listin přednesl připravený proslov.

 

Setkání papeže s misionáři obláty

V Apoštolském paláci přijal papež František účastníky generální kapituly Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné.

 

Panna Marie rozvazující uzly v Kravařích

Kostel sv. Bartoloměje v Kravařích zdobí nová vitráž, zobrazující Pannu Marii rozvazující uzly. Předlohou pro dílo uměleckých sklářů z pražské dílny Jiřička-Coufal byl obraz z kostela v bavorském Augsburgu. Při slavnostní mši svaté vitráž požehnal  P. Vojtěch Kodet. 

 

Zahájení akademického roku v Brně

Nový akademický rok brněnských vysokoškoláků zahájila slavnostní mše svatá v katedrále svatých Petra a Pavla. Katedrálu zaplnili studenti nejen z řad Vysokoškolského katolického hnutí, bohoslužbě předsedali oba brněnští biskupové. A proč vlastně studenti na mši přišli?

 

Mladí architekti na Svatém Hostýně

Na Svatém Hostýně odstartoval nový projekt, při kterém se pokusí čtyřicet studentů fakulty architektrury Vysokého učení technického v Brně navrhnout novou tvář tohoto poutního místa. Změnit by se mohly třeba informační tabule nebo lavičky, konkrétní náměty jsou však na samotných studentech.

 

Benefiční koncert Pět tváří zdi

Benefiční koncert „Pět tváří zdi“ pořádalo Mezinárodní vězeňské společenství už po páté. Společenství se zabývá pomocí obětem, odsouzeným, jejich rodinám i pracovníkům ve vězeňství. Letošní koncert v Senátu podpořil dva konkrétní projekty.

 

Festival outdoorových filmů   

Světové premiéry českých filmařů, stovka soutěžních filmů, výstavy neobyčejných fotografií s outdoorovou tematikou a nabitý pestrý doprovodný program. To všechno přináší čtrnáctý ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, který byl slavnostně zahájen sedmého října v Ostravě. 

 

 ZKRATKY

 

●   Beatifikační liturgii čtyř španělských mučedníků zavražděných ve třicátých letech minulého století slavil v Oviedu prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Amato. Farář don Jenaro Fueyo Castaňon se stal obětí terorismu a spolu s ním zemřeli farníci Segundo Alonso Gonzáles a Isidro Fernández Cordero, oba otcové početných rodin. čtvrtým blahoslaveným je čtyřiadvacetiletý Antonio Gonzáles Alonso.

 ●   Kongres křesťanské kultury byl zahájen na Katolické univerzitě Jana Pavla II. v polském Lublinu. Na programu má odborné přednášky a diskuse, mše svaté i koncerty a divadelní představení. Otevřeno je rovněž několik výstav. Hostem kongresu je předseda papežské rady pro kulturu kardinál Gianfranco Ravasi. Bude mimo jiné sloužit zádušní mši za filmového režiséra Andrzeje Wajdu, který zemřel 9. října ve věku devadesáti let.

 ●   V Centru Božího milosrdenství ve farnosti Smižany ve Spišské Nové Vsi se konalo plenární zasedání Slovenské biskupské konference. V úvodu biskupové hovořili o své podpoře iniciativy za volnou neděli. Jejím cílem je vrátit se k prožívání neděle jako dne pracovního klidu, který je prospěšný pro regeneraci sil jednotlivců i pro dobro rodin a duchovní dobro věřících. Biskupové se rozhodli napsat věřícím na toto téma pastýřský list.

 ●   Kardinál Dominik Duka navštívil centrum pro seniory a nově otevřené Komunitní centrum Mezi domy v Praze-Chodově. Poté požehnal nový kamenný kříž na chodovském hřbitově. V závěru odpoledne se v Komunitním centru Matky Terezy setkal s P. Michaelem Špilarem a jeho spolupracovníky. Den uzavřela mše svatá v kapli Matky Terezy na Hájích a beseda s farníky a občany Prahy 11.

 ●   Osmnácté diecézní Setkání chrámových sborů a schol se konalo v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje. Program otevřela liturgie s gregoriánskými zpěvy, celebrantem byl emeritní biskup František Radkovský. Po společném nácviku následovala přehlídka, ve které se představil každý sbor vlastním programem. Na závěr zazpívalo společně všech sedm zúčastněných těles skladby Johanna Sebastiana Bacha, Petra Ebena a dalších mistrů.

 ●   Pod názvem Otevřené dveře působí v Poličce už deset let sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním. Desáté narozeniny slavila v Týdnu pro duševní zdraví spolu se svým provozovatelem, kterým je poličská Charita. Konaly se besedy s klienty i jejich rodinnými příslušníky, s tématem Duševního zdraví se blíže seznámili také studenti středních škol. Vrcholem oslav byl večer s filmem a besedou s psychiatrem, nechyběla ani hudba a tanec.

 

 

Z DIÁŘE

 

Litomyšl, 14. – 16. října

Exulanti, vyhnanci a uprchlíci

Mezinárodní konference Exulanti, vyhnanci a uprchlíci se koná v Litomyšli. Překlad přednášek je zajištěn, vstup pro veřejnost je zdarma. Kazatelem při úvodních bohoslužbách bude Daniel Ženatý..

 

Olomouc, Přerov, Šumperk, 17. – 21. října

Dny boje proti chudobě

Dny boje proti chudobě začnou v Olomouci happeningem „Řetězová hladovka“ a budou pokračovat dalšími netradičními setkáními, přednáškami a workshopy také v Přerově a Šumperku.

 

Olomouc, 19. října

Ochrana přírody …

Na téma „Ochrana přírody ve světle papežské encykliky Laudato si“ bude v Olomouci přednášet dr. Marek Vácha. Zaměří se na hlavní myšlenky dokumentu a komentář k nim.

 

Opava, 19. října

Benefiční koncert

V opavském kostele sv. Václava budou v benefičním koncert zpívat sbory dětí i dospělých z Opavy a okolí. Výtěžek podpoří zakoupení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro Adélku a Matyáška.

 

Bílovice nad Svitavou, 19. října

Vztah křesťanství a islámu

O vztahu křesťanství a islámu bude v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou přednášet biskup Václav Malý. Přednášce bude předcházet mše svatá. Zve Křesťanská akademie.

 

Janské Lázně, 20. – 23. října

Duchovní obnova pro manžele

Královéhradecké Centrum pro rodinu zve manželské páry do Janských Lázní na duchovní program, zaměřený na upevnění vztahů v manželství a v rodině. Obnovu povede P. Jan Paseka.

 

Jihlava, 21. – 23. října

Duchovní obnova pro mladé muže

Na duchovní obnovu jsou zváni také mladí muži ve věku od sedmnácti do třiceti let, a to do minoritského kláštera v Jihlavě. Tématem obnovy je Srdce muže. Je třeba hlásit se předem, zvou bratři minorité.

 

Olomouc, 22. října

Svatohubertské slavnosti

Hlavním bodem slavností, které v Olomouci pořádá Řád svatého Huberta, bude mše svatá v katedrále. Na Horním náměstí pak vystoupí trubači a myslivci představí své tradice a svou práci.