Zpravodajské Noeviny

18. 10. 2016

Reportáže

 

Nový generální představený jezuitů

Bývalý generální představený jezuitů Adolfo Nicolás předal svůj úřad svému nástupci Arturu Sosovi. Mluvčí setkání oznámil: „Dnes ráno, po čtyřech dnech modliteb a zamyšlení, byl zvolen otec Arturo Sosa z Venezuely novým generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova. Je mu 68 let a v současné době je delegátem Mezinárodního římského domu Tovaryšstva Ježíšova.“

 

Sedm nových světců

V neděli papež František svatořečil sedm blahoslavených z pěti různých zemí: Francouz Salomone Leclerq, Mexičan José Sánchez del Río, Lodovico Pavoni,  Alfonso Maria Fusco, Alžběta od Nejsvětější Trojice, José Gabriel del Rosario Brochero, Španěl Manuel González García.

 

Spolupráce řádové sestry s muslimským imámem

V současné době uprchlické krize najdeme mnoho příkladů lidí, kteří přicházejícím obětem této krize otevírají nejen své domovy, ale také svá srdce. Jedním z těchto příkladů jsou katolická řeholnice sestra Maria Concetta a muslimský imám Moussa Bawa.

 

Hubertská pouťna Svatém Hostýně

Na Svatém Hostýně se setkali myslivci, lesáci a milovníci přírody k uctění svátku svatého Huberta. Slavnost začala modlitbou u jeho památníku, poté následovala slavnostní mše svatá, kterou sloužil otec arcibiskup Jan.

 

Architektura doby Karla IV.

V letošním roce uplynulo sedm set let od doby, kdy se narodil největší Čech. Podle celostátní ankety konané v roce 2005 jím byl císař Karel IV. Výstavu o architektuře jeho doby pořádají v Brně na Petrově společně Diecézní muzeum a Vysoké učení technické.

 

Cena Václava Havla za lidská práva

V Praze byla předána Cena Václava Havla za lidská práva, kterou získala členka jezídské komunity z Iráku Nadja Muradová. Ta přežila masakr své rodiny.Neúnavně upozorňuje na utrpení žen a dětí ohrožovaných genocidou a obchodem s lidmi.

 

Toulavý autobus Charity Opava

 Toulavý autobus Charity Opava vozil městem pracovníky sociálního odboru statutárního města Opava, kteří tak měli možnost na vlastní oči poznat klienty i pracovníky charity. S touto vylepšenou verzí dne otevřených dveří mají v Opavě velmi dobré zkušenosti.

 

Výstava Civitas Carolina v Národním technickém muzeu

„Výstava v Civitas Carolina k výročí císaře a krále Karla IV. v Národním technickém muzeu v Praze zachycuje atmosféru středověkého staveniště. Jejím hlavním tématem je stavba opevnění Nového Města pražského. 

 

 

ZKRATKY

 

●  Setkání Evropské konference křesťanských rádií se konalo v Římě. Ve Svatém roce milosrdenství se zástupci médií věnovali například tomu, jak papež František inspiruje práci křesťanských žurnalistů. Účastníci setkání také rozhodli o novém vedení své organizace: Jejím prezidentem od příštího roku bude šéfredaktor Radia Proglas Pavel Mikšů. Současného generálního sekretáře Milana Tesaře nahradí Španěl Enrique Campo.

 

●   Obyvatelé karibského ostrova Haiti prožívají největší humanitární krizi od zemětřesení před šesti lety: Počátkem října zničil hurikán téměř devadesát procent úrody, zbořené jsou domy i mosty a cesty. Zemřelo tisíc lidí a přes šedesát tisíc bylo evakuováno. Akutní pomoc potřebuje 750 000 Haiťanů. U nás mohou lidé pomáhat prostřednictvím humanitární sbírky olomoucké Charity nebo dárcovskou SMS.

 

●   Ve věku devadesáti šesti let zemřel bývalý provinciál salesiánů na Slovensku Ernest Macák. Salesiánem byl osmdesát roků svého života, sedmdesát let byl knězem. Pronásledování v padesátých letech se vyhnul předstíráním bláznovství, v roce 68 odešel do Itálie. Po změně režimu se vrátil na Slovensko. Vedle řeholních a pedagogických závazků se věnoval literární tvorbě. Pohřeb Ernesta Macáka bude 21. října v bazilice v Šaštíně.

 

●   Plenární zasedání České biskupské konference se koná ve Vranově u Brna. Účastníci se už seznámili s aktuálním děním v církvi a projednávali témata ve vztahu k hospodaření. Byly rovněž prezentovány materiály z oblasti katecheze a vzdělávání. Věřící se mohli s biskupy českých a moravských diecézí i zástupci řeholí setkat při mši svaté v brněnské katedrále. Hlavním celebrantem byl kardinál Dominik Duka a kazatelem biskup Jan Vokál.

 

●   Při své návštěvě Litomyšle převzal klíč od pomyslné brány města pomocný biskup brněnský a zároveň titulární biskup litomyšlský Pavel Konzbul. Další událostí v Litomyšli bude předání cen města a čestného občanství třem osobnostem, které se zasloužily o lepší život v něm. Jedním z oceněných bude salesián farář František Beneš, který se zásadním způsobem podílel na generálních opravách zdejších církevních památek.

 

●   Slavnostní mši svatou v předvečer svátku patronky ostravsko-opavské diecéze svaté Hedviky celebroval v katedrále Božského spasitele biskup František Václav Lobkowicz. Podle tradice ocenil dvaatřicet mužů a žen Medailí sv. Hedviky a pamětním listem s poděkováním za obětavou a nezištnou službu pro církev. Ocenění převzali varhaníci, kostelníci, manželský pár, tři kněží a lidé, kteří působí v Charitě nebo pečují o kostel.

 

 

Z DIÁŘE

 

Prachatice, 20. října

Jerzy Popieluszko - neobyčejný život novodobého mučedníka

Blahoslavený Jerzy Popieluszko byl kaplanem polské Solidarity, v roce 1984 ho ubila tajná policie. O neobyčejném životě novodobého mučedníka pro pravdu bude v Prachaticích přednášet Michael Sekyrka.

 

Praha, 22. října

Zádušní mše za oběti heydrichiády

Zádušní mši za zavražděné československé vlastence – příbuzné a spolupracovníky členů paraskupin Anthropoid, Silver A a Out Distance bude v pražské katedrále celebrovat kardinál Dominik Duka.

 

Litoměřice, 22. října

Kněžské svěcení Pavla Michalce

Kněžské svěcení přijme jáhen Pavel Michalec z rukou litoměřického biskupa Jana Baxanta v katedrále sv. Štěpána. Primiční mši svatou bude nový kněz sloužit o týden později v rodném Holešově.

 

Moravské Budějovice, 22. října

Konference pro zdravotníky

Konferenci pro zdravotníky pracující nejen v sociálních službách pořádá už po deváté Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích. Setkání začne mší svatou, celebruje nemocniční kaplan P. Marek Drábek.

 

Rožmitál, 22. října

Benefiční koncert

V benefičním koncertu v kostele svatého Jana Nepomuckého v Rožmitále bude účinkovat místní soubor Třemšínská kvítka. Výtěžek koncertu přispěje na zaplacení opravené střechy kostela.

 

Jaroměřice nad Rokytnou, 22. října

G. F. Händel: Mesiáš

Jedno z nejúžasnějších děl barokní duchovní tvorby zazní v kostele svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Účinkují Musica animata, Smyčcový orchestr Základní umělecké školy v Třebíči a sólisté.

 

Starý Rožmitál, 23. října

Koncert k výročí narození Jakuba Jana Ryby

V kostele Povýšení Svatého Kříže ve Starém Rožmitále se koná koncert základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem k výročí narození skladatele.

 

Česká republika, 23. října

Misijní neděle

V neděli 23. října můžeme už tradičně můžeme přispět nejen modlitbou, ale také finančně na Papežské misijní dílo šíření víry a tak zlepšit situaci dětí v misijních zemích.