ARTBITR - Kulturní magazín

26. díl
s dramatikem Milanem Uhde

Básník svědomí Karel Vysloužil byl ve vykonstruovaném procesu potrestán odnětím svobody. Jelikož se v té době rozšiřovala těžba uranu v Krušných Horách, mladý vězeň putoval na Jáchymovsko. Zmalomyslnět mu zabraňovala jen osobní víra v Boží prozřetelnost a také silná láska k ženě Jitřence. Okolnosti jejich nečekaného seznámení na Svatém Hostýně mají takřka románový charakter. Faktem je, oba mladí lidé se doslova pár hodin po prvním setkání rozhodli ke společné cestě životem. Později vydal básník vlastním nákladem řadu sbírek a založil „miničasopis“ poezie.Milan Uhde je významný český politik, dramatik, spisovatel a básník ověnčený řadou literárních cen.