Svěcení kaple Božího milosrdenství

15. díl

Poutní místo na Mariánské hoře v Levoči je po Fatimě, Lurdech a Czenstochové, čtvrtým největším poutnickým místem Evropě, které ročně navštíví kolem dvou miliónů věřících. Cesta nahoru k Bazilice Navštívení Panny Marie, vede lipovou aleji Jana Pavla II., kterou lemuje pět kapliček. 30.května 2016 k nim přibyla šestá, kterou nechal vystavět levočský rodák Miroslav Tuščák, žijící už padesát let v Praze. Podívejte se s námi na příběh jejího vzniku a na slavnostní vysvěcení levočským děkanem Mons. Františkem Dlugošem.