Svoboda je dar

veme vás k besedě o výzvách, možnostech a poslání křesťanů ve společnosti. Jejími hosty jsou členové Klubu Petrov z České republiky i ze Slovenska, kteří se k rozhovorům na toto téma setkávali tajně v době totality. Tehdy mezi nimi nechyběl ani teolog a tvůrce katolického samizdatu Oto Mádr nebo diplomat a pozdější autor trilogie "Dům na skále" Václav Vaško. K odpovědnému a odvážnému životu v demokratické společnosti se povzbuzují členové Klubu i dnes. Před kamerami TV Noe zasedli s moderátorkou Stanislavou Vidumskou mimo jiné Kamila Bendová, Jozef Mikloško a Jiří Bureš; ze záznamu uslyšíme Daniela Kroupu, Cyrila Svobodu a mnohé další.(Režie: Lucie Pracná; Scénář: Irena Pulicarová).