Zpravodajské Noeviny

22. 11. 2016

REPORTÁŽE

 

Papež uzavřel Jubilejní rok

Papež František uzavřel Svatou bránu baziliky Svatého Petra ve Vatikánu. Tuto neděli ji zdobily stovky květin u příležitosti posledního dne Jubilejního roku. Svatý otec se před ní pomodlil a poděkoval Bohu za tento Svatý rok.

 

Svatý Hostýn patřil dětem

Neděle patřila na Svatém Hostýně dětem. Setkaly se zde převážně ty,  které během

letošního roku Milosrdenství procházely společně s rodiči Svatými branami milosrdenství. Při mši svaté přivítal malé poutníky otec arcibiskup Jan. Graubner. Pak následovalo odpoledne plné soutěží a her.

 

Beseda se studenty o humanitární práci

Desítka specialistů z různých zemí světa, zabývajících se humanitární prací, přijela na Caritas - vyšší odbornou školu v Olomouci. Podělili se o své zkušenosti se studenty i spolu navzájem.

 

Konference o evangelizaci

U příležitosti vyvrcholení Roku milosrdenství proběhla v Kongresovém centru ve Zlíně třídenní Konference o evangelizaci. Tu uspořádal Nadační fond Credo, společně s Komunitou Blahoslavenství. Hlavním tématem bylo motto "Já a evangelizace". Cílem konference bylo ukázat, že svědkem Ježíše Krista muže být každý z nás.

 

Škola v Žilině

Na salesiánské Střední odborné škole sv. Josefa dělníka v Žilině se konal den otevřených dveří. Zájemci o studium měli šanci poznat, jak škola funguje. Seznámili se s profesionálním zázemím, ale dostali i příležitost najít odpovědi na otázky o povolání, na které se nemají koho zeptat.

 

Festival dobrých zpráv

17.listopadu vyvrcholil v sále Jana Pavla II. v budově televize Noe mezinárodní Festival dobrých zpráv. 9.ročník amatérského a nezávislého filmu ocenil snímky z Česka, ale i Slovenska.

 

 

ZKRATKY

 

●   Název Misericordia et Misera odkazuje na komentář sv. Augustina k Ježíšovu setkání s cizoložnicí, jak je podává Janovo evangelium: „Zůstali pouze ti dva – ubožačka a milosrdenství“. Papež se zamýšlí nad touto situací jako nad výrazem tajemství Boží lásky, jež vychází hříšníkovi vstříc. Má z ní plynout ponaučení a ukazovat cestu, po které jsme povoláni se ubírat v budoucnosti.

 

●  Poláci v neděli slavnostně prohlásili Ježíše Krista za Krále a Pána své země. Nedělním aktem přijetí Ježíše Krista završil národ Svatý rok milosrdenství a jubilejní rok 1050. výročí „Křtu Polska“. Slavnosti na poutním místě Božího milosrdenství v Krakově – Łagiewnikach se účastnili polští biskupové, kněží a vládní delegace v čele s prezidentem Andrzejem Dudou.

 

●  Nejstarší známá kamenná deska s vytesaným biblickým Desaterem se vydražila za 21 milionů korun. Devadesátikilová mramorová deska pochází pravděpodobně ze 4. století našeho letopočtu. Na ní je 20 řádků napsaných takzvaným samaritánským písmem. Původně deska zřejmě zdobila vstup do synagogy, kterou zničili Římané. Toto izraelské kulturní dědictví bude vystaveno i pro veřejnost.

 

●  Světová zdravotnická organizace vyhlašuje vždy na třetí neděli v listopadu Světový den obětí dopravních nehod. Při veřejných shromážděních tuto neděli v Praze, Plzni, Ostravě a Olomouci lidé přišli vzpomenout na ty, kdo přišli o život na silnicích, vyjádřit solidaritu, a připomenout dlouhodobé dopady dopravních nehod. Tradiční pietní akty doprovázely ekumenické bohoslužby a další setkání.

 

●  Častěji se setkávat, zlepšit vzájemnou komunikaci, lépe informovat, mít k dispozici srozumitelné materiály pro vzdělávání ve víře. To jsou nejčastější podněty, které minulý víkend zazněly na prvním diecézním fóru mládeže v Příchovicích. Mladí křesťané litoměřické diecéze tam otevřeně a konkrétně diskutovali o svých zkušenostech a potřebách. Příští rok zazní závěry z tohoto setkání na celostátním fóru mládeže v Olomouci.

 

●  Charita Olomouc zahájila přípravy nového projektu pro lidi v nouzi. Aktivity budou směřovat k začlenění sociálně vyloučených osob bez přístřeší do společnosti, k pomoci postavit se na vlastní nohy a nalézt řešení své sociální situace. Charita chce také vytvořit nové zázemí a sociální služby pro osoby bez přístřeší se sníženou soběstačností. Plánovaná kapacita je 20 mužů a 8 žen.

 

 

Z DIÁŘE

 

Česká republika, 24. listopadu

Noc venku

V Praze, Brně, Ostravě a na řadě dalších míst připravují pořadatelé další ročník akce Noc venku. Účastníky čeká kulturní program, budou moci pomoct lidem v nouzi a prožít noc s lidmi bez domova.   

 

Nové Město nad Metují, 25. listopadu

Adventní muzejní noc

Na komentovanou prohlídku výstavy betlémů zve o muzejní noci muzeum v Novém Městě nad Metují. Otevřeno bude i historické sklepení pod Spolkovým domem a diváci uvidí ukázky tradičních zvyků a řemesel.

 

Brno, do 25. listopadu

Svatý rok milosrdenství s dětmi 

Výstava výrobků, které vytvořily děti z farností brněnské diecéze a okolí ke Svatému roku milosrdenství,  je k vidění v brněnské katedrále. Práce vznikaly loni v adventu a v letos během postní doby.

 

Strakonice, 26. listopadu

Adventní duchovní obnova

Zveme vás na adventní duchovní obnovu. Tématem  o vycházení vstříc k dobru společného růstu" provede P. Michal Pulec z Tábora. Obnova vyvrcholí mší svatou v kostele svatého Prokopa.

 

 

Zlín, 26. listopadu

Silvestrovské plesání

Na závěr církevního roku se pro farníky všech generací koná ve Zlíně již osmé Silvestrovské plesání.  Tuto tradiční akci pořádá klub RR49 společně s farností svatých Filipa a Jakuba. 

 

Stará Ves u Přerova, 27. listopadu

Benefiční adventní koncert

Farnost Stará Ves u Přerova pořádá v kostele Nanebevzetí Panny Marie Benefiční adventní koncert. Skladby starých mistrů přednese Přerovský komorní orchestr, výtěžek podpoří opravu kostela.

 

Praha, 27. listopadu

Svatoštěpánské adventní večery

Nejstarší duchovní hudbu uslyšíte ve farnosti u Svatého Ignáce. Ta společně s Conventus Choralis zve na večerní setkání po čtyři adventní neděle v kostele svatého Štěpána v Praze. 

 

Zlatá Koruna, 27. listopadu

Adventní koncert

V jihočeském klášteře Zlatá Koruna zazní koncert souboru MUSICA BOHEMICA. Kromě původních děl interpretuje soubor pod vedením Jaroslava Krčka také hudbu historickou.