Zpravodajské Noeviny

29 11. 2016

REPORTÁŽE

Proti násilí na ženách

Papež František promluvil u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách. Mezinárodním dnem proti násilí je 25. listopad. Podle statistik se stalo sedm z deseti žen alespoň jednou v životě obětí násilí.

Závěr Roku milosrdenství

Regina nečekala, že její cesta do Říma bude tak dokonalá. Zúčastnila se posledních obřadů Svatého roku. Myslela si, že se nikdy nic takového nemůže stát.

Reformační kamion v Praze

Po dva dny hostilo centrum Prahy modrý kamion, který v různých městech Evropy veřejnosti připomíná blížící se pětisté výročí reformace. Při každé zastávce nabízí i program, ve kterém místní reformační církve prezentují své uchopení odkazu reformátora Martina Luthera.

Rodina Odvedle

První neděli adventní se v celé republice otevíraly dveře domů a bytů, aby se rodiny u nás žijících cizinců mohly setkat se svými českými sousedy. Akce Rodina Odvedle nabízí nevšední setkání různých kultur a lidských osudů. Organizátorkou je společnost Slovo 21.

Národní onkologický ústav v Bratislavě

Padesát let národopisného krúžku Dolněmčan

Národopisný krúžek Dolněmčan oslavil padesát let od svého založení. Ve slavnostním komponovaném pořadu představil písně z Kopanic, Dolňácka a Bystřice pod Lopeníkem i taneční pásmo ze Strání a Korytné. Předvedl i svatební čepení Dolněmčanské nevěsty.

Ve světě fantasy a evangelia

Nakladatelství Paulínky pokračuje v představování velkých křesťanských autorů dvacátého století. Po knize o Tolkienovi teď představilo knihu italského autora Paola Gulisana o C. S. Lewisovi. Tolkienův přítel C.S. Lewis byl apologetou křesťanství schopným vést dialog s lidmi z různých církví.

ZKRATKY

● Kampaň s názvem „Postav se za víru a svobodu #RedWednesday“ vedla papežská nadace Církev v nouzi, aby připomněla lidi pronásledované kvůli víře. Westminsterský palác, opatství a katedrála v Londýně i další stavby ve Velké Británii se v rámci kampaně 23. listopadu zbarvily dočervena. Následující den hovořili představitelé světových náboženství o zprávě organizace Církev v nouzi na téma náboženské svobody ve světě.

● Ocenění letošním laureátům Ratzingerovy ceny předal v apoštolském paláci papež František. Ve své promluvě připomněl osobnost a význam emeritního papeže Benedikta XVI. Cenu za rok 2016 získal italský teolog a odborník v liturgice Mons. Inos Biffi, oceněn byl rovněž řecký pravoslavný teolog Ioannis Kourempeles. Je profesorem soluňské teologické fakulty a tamní Aristotelovy univerzity.

● Iniciativa bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě Nádvoří hledajících chce umožnit dialog mezi světem víry a nevíry. Letos ho otevřela debata řady významných osobností o nových podobách chudoby, jejích příčinách a východiscích z ní. O náboženských, kulturních a sociálních aspektech současné chudoby promluvil italský kardinál Gianfranco Ravasi. Hosty přivítal arcibiskup Stanislav Zvolenský.

● Stejně jako v celém křesťanském světě, také u nás jsme v neděli vstoupili do času adventu. Při slavnostních bohoslužbách byly požehnány adventní věnce a zapáleny na nich první svíčky. Například v katedrále sv. Štěpána ji rozžal probošt litoměřické katedrální kapituly a dómský farář P. Jiří Hladík. V Plzni zpívá Plzeňské literátské bratrstvo každou neděli adventní roráty a pokračuje i tradice adventních půlhodinek s varhanní hudbou.

● Rekviem za Karla IV. sloužil ve výroční den jeho úmrtí kardinál Dominik Duka na hradě Karlštejně. Bohoslužbu pro českého krále a římského císaře Karla IV. celebroval v kapli sv. Kříže už první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, kardinál Duka je jeho třicátým šestým nástupcem. Zádušní mše svatá se koná na Karlštejně ve výroční den císařovy smrti bez přerušení od 29. listopadu 1378.

● Humanitární sbírku „Zkuste udělat zázrak – Staňte se Mikulášem“ pořádá už několik let v Olomouci Maltézská pomoc. Zapojují se do ní školy od mateřských po střední, ale trvanlivé potraviny, čistící potřeby, dětské oblečení, hračky a mnoho dalšího může do 2. prosince darovat každý. Výtěžek sbírky bude rozdělen mezi sociálně slabší rodiny a seniory na Olomoucku a klienty sdružení Ester na Javornicku a Jesenicku.

Z DIÁŘE

Valašské Meziříčí, 30. listopadu

Jubilus Bernhardi

Výběr z vokálních koncertů nejvýznamnějšího slovenského barokního skladatele Samuela Capricorna zazní v české premiéře v evangelickém kostele ve Valašském Meziříčí.

České Budějovice, 1. prosince

Dvacet pět let Charity

Slavnostní bohoslužbu za Charitu bude k pětadvaceti letům její činnosti celebrovat v Českých Budějovicích kardinál Miloslav Vlk. Bude také beseda, program pro školy a koncert v kostele sv. Anny.

Olomouc, 1. prosince

Setkání křesťanských podnikatelů

Adventní setkání pořádá v Olomouci sdružení křesťanských podnikatelů KOMPAS. Hosty budou sestry z Kongregace Neposkvrněného početí Panny Marie. Program nabídne adoraci, besedu a networking.

Brno, 2. prosince

Jak dobře žít s nemocným srdcem

V rámci brněnských vzdělávacích kurzů Spirituální dimenze člověka a Zdraví je dar

bude profesor Jiří Vítovec z Fakultní nemocnice u sv. Anny hovořit na téma Jak dobře žít s nemocným srdcem.

Vranov u Brna, 2. - 3. prosince

Duchovní obnova pro manžele

Na Adventní duchovní obnovu jsou zvány všechny manželské páry do Duchovního centra ve Vranově u Brna. Tématem „Přemýšlejme o tom, co je hodné lásky“ bude provázet P. David Ambrož.

Praha, 3. prosince

Výročí blahořečení Anežky Přemyslovny

Poutní mši svatou na památku blahořečení Anežky Přemyslovny bude v pražském kostele Nejsvětějšího Spasitele celebrovat pomocný biskup Karel Herbst. Kazatelem bude prof. Petr Piťha.

Praha, 3. prosince

Koncert pro svatovítské varhany

Benefiční vánoční koncert pro svatovítské varhany se koná ve Dvořákově síni Rudolfina. Účinkuje Český národní symfonický orchestr s dirigentem Liborem Peškem.

Ostrava, 3. prosince

Světlo mladým s handicapem

Benefiční akci Světlo mladým s handicapem pořádá v Ostravě integrační klub Brána. Mladí lidé budou prodávat úsporné žárovky, děti a studenti budou také účinkovat jako sólisté či ve sborech.