Zpravodajské Noeviny

6. 12. 2016

REPORTÁŽE

 

Není milosrdenství bez spravedlnosti

Ve Svatém roce papež vysvětloval vztah mezi dvěma zdánlivě neslučitelnými skutečnostmi. Není milosrdenství bez spravedlnosti. Svatý otec vysvětluje, že Bůh nechce nikoho odsoudit.

 

Výzva k zastavení odlivu mozků

Odcházení mladých lidí do zahraničí za účelem získání zkušeností je bezesporu obohacující. Opuštění vlastní země z nedostatku pracovních příležitostí je však problémem. Do Říma přijelo sto padesát studentů na Čtvrtý světový pastorační kongres zahraničních studentů. Papež k nim promluvil o tom, jak se starat o studenty v zahraničí.

 

Papež František se sešel s Johnem Kerrym

John Kerry navštívil papeže Františka ve Vatikánu. Byla to pravděpodobně jeho poslední návštěva Vatikánu ve funkci ministra zahraničních věcí Spojených států.

 

Svatý Mikuláš v Ludgeřovicích

Na roráty si v adventu děti rády přivstaly také v Ludgeřovicích nedaleko Ostravy. Důvodem byla nejen následná společná snídaně na faře, ale také naděje, že si na ně vzpomene oblíbený patron jejich kostela, svatý Mikuláš.

 

Nové zvony na Karlově

Kostel Panny Marie a svatého Karla Velikého v Praze na Karlově má tři nové zvony. Původní zvony z Karlova zmizely za druhé světové války. Prostory zvonice byly teď nově upraveny a doplněny o novou konstrukci. Do věže byly zvony vyzdviženy v listopadu.

 

Žehnání zvoničky v Doubravě

Hornická obec Doubrava na Karvinsku má novou naučnou stezku. Hned dvě její zastávky se přitom věnují  místním kostelům, husitskému a katolickému. Na náměstí mezi obecním úřadem a kostelem sv. Hedviky pak nově stojí malá zvonička s památným umíráčkem.

 

Misionář Aurelio Gazzera v Praze

Minulý týden navštívil Prahu otec Aurelio Gazzera, italský karmelitán, který působí už dvacet pět let ve Středoafrické republice.

Do Prahy přijel na pozvání neziskové organizace SIRIRI, s jejíž pomocí se už deset let snaží přispívat k překonání tíživé situace tamních obyvatel.

 

Adventní večer poezie v Trnavě

Adventní večer poezie v Trnavě představil významného slovenského prozaika a básníka Rudolfa Dobiáše s hudebním doprovodem harfisty Jakuba Rizmana.

 

 

VE ZKRATCE

 

•    Cena sv. Mikuláše byla udělena konstantinopolskému ekumenickému patriarchovi Bartoloměji I. v jihoitalském Bari. Relikvie svatého biskupa z Myry jsou tam uchovávány více než tisíc let. Při návštěvě kraje Apulie obdržel Konstantinopolský patriarcha také čestný doktorát z archeologie a v bazilice sv. Mikuláše v Bari pronesl silný apel za mír ve Středomoří a přijímání migrantů, kteří prchají před válkami a náboženským extrémismem.

 

•   Téměř sto devadesát tisíc euro na boj proti AIDS v Africe vynesla celostátní sbírka Slovenské katolické charity. Peníze pomohou Centru Neposkvrněného Srdce Panny Marie v Ugandě, kde se slovenská Charita stará o HIV pozitivní děti, a Kulturnímu centru sv. Vincenta Pallotti v Rwandě, kde podporuje předškolní vzdělávání dětí. První prosinec je Světovým dnem boje proti AIDS, nejvíce HIV pozitivních lidí je právě v Africe.

 

•   Setkání mladých lidí z celé Evropy pořádá vždy na přelomu roku ekumenická komunita Taizé. Tentokrát bude v Rize, hlavním městě Lotyšska. Země má dlouhou tradici luteránství a hluboká pouta mezi křesťany různých církví. Poprvé se mladí Evropané sejdou na místě, kde žije mnoho pravoslavných věřících. Přes všechny problémy, které Evropa zažívá, by setkání v Rize chtělo být znamením naděje v různosti.

 

 

•   Biskup Karel Herbst podal v říjnu letošního roku rezignaci na funkci pomocného biskupa, kterou papež František přijal. Prvním prosincem se tak stal emeritním pomocným biskupem pražským. Na přání kardinála Duky však bude nadále k dispozici pro pastorační návštěvy. „Arcidiecézi chci sloužit dál, ale bude to v omezeném provozu,“ přiblížil emeritní biskup Herbst své další působení v rozhovoru pro Katolický týdeník.

 

•   Při poutní slavnosti v kostele sv. Barbory v Rynolticích na Liberecku požehnal biskup Jan Baxant hlavní oltářní obraz, zrestaurovaný letos díky štědrému dárci. Farnost nechala pozlatit malou báň s křížem, do níž byly vloženy historické i současné dokumenty. Jeden z nich, biskupské požehnání pro farnost a obec, napsal Mons. Baxant osobně. Na vrchol kostelní věže byla báň osazena před začátkem benefičního koncertu.

 

•   V olomoucké katedrále byl do služby uveden nový vojenský kaplan. Bohoslužbu slova vedli společně arcibiskup Jan Graubner jako místopředseda ČBK a Daniel Fajfr jako předseda Ekumenické rady církví. Pověření ke službě vojenského kaplana přijal řeckokatolický kněz Rostislav Strojvus. Jeho působištěm bude 71. mechanizovaný prapor v Hranicích. V minulých letech byl koordinátorem projektů olomoucké Charity na Ukrajině.

 

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Ostrava a okolí, 8. - 11. prosince

Mezinárodní festival Souznění

Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění začne ve Frýdku-Místku koncertem Cameraty Janáček. Zakončí ho mše svatá v Ostravě a galakoncert ve Frenštátu pod Radhoštěm.

 

Praha, 10. prosince

Hudba bez hranic

V pražském koncertu nazvaném „Hudba bez hranic“ bude účinkovat soubor Martinů Strings Prague, na harfu zahraje Hedvika Mousa. V barokním refektáři zazní skladby mistrů tří staletí.

 

Třeboň, 10. prosince

Neposkvrněné početí Panny Marie

Tématem jednodenní adventní duchovní obnovy v Třeboni je Neposkvrněné početí Panny Marie. Setkání povede člen řádu menších bratří P. Lev Eliáš, zakončí ho mše svatá.

 

České Budějovice, 10. prosince

Adventní filmové rekolekce

Adventní filmové rekolekce v Českých Budějovicích se budou odvíjet od filmu V pravé poledne. Pod vedením doc. Vladimíra Suchánka nabídnou tichou meditaci i rozpravu o filmu a životě.

 

Praha, 11. prosince

Třetí adventní koncert

Ve třetím adventním koncertu v Kostele sv. Rodiny v Praze budou zpívat smíšený pěvecký sbor Gaudium a dívčí komorní sbor Puellae. Účinkuje rovněž pozounový J J Kvartet.

 

Doubravice nad Svitavou, 11. prosince

Adventní koncert

V kostele sv. Jana Křtitele v Doubravicích nad Svitavou zazní vokální a instrumentální skladby z pokladnice starých mistrů. Výtěžek podpoří denní stacionář Emanuel. 

 

Frýdek-Místek a Zlín, 11. a 12. prosince

Čtvero ročních období - zima

Cyklus Čtvero ročních období pokračuje zimní částí v Horní Suché, Frýdku-Místku, ve Zlíně a Třebovicích. Skladby starých mistrů přednese Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie.

 

Olomouc, 13. prosince

Krásné Vánoce bez stresu

O „Krásných Vánocích bez stresu“ bude v olomoucké kavárně Amadeus hovořit Lenka Mrázková. Na setkání ovdovělých, svobodných, vdaných či rozvedených žen zve Centrum pro rodinný život.