Zpravodajské Noeviny

834. díl
26.1.2017

REPORTÁŽE

 

Fernand Ocáriz Braña novým prelátem Opus Dei

Papež František potvrdil volbu nového preláta Opus Dei. Fernando Ocáriz se narodil před dvaasedmdesáti lety v Paříži, ve španělské rodině, která se tam uchýlila v době občanské války. Ve své vlasti studoval fyziku. V Římě studoval teologii a tam se také setkal se zakladatelem Opus dei.

 

Osm set let řádu dominikánů

Papež František chtěl vyjádřit mimořádné uznání za osm set let působení řádu dominikánů. Slavnostní mši svatou sloužil papež František se současnými členy řádu v Lateránské bazilice, tedy na stejném místě, kde ji slavili také papežové v jeho počátcích.

 

Poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků

V den památky patrona katolických novinářů a spisovatelů sv. Františka Saleského zveřejnil Vatikán papežovo poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků. Je určeno zejména těm, kteří pracují v médiích.

 

Pouť za jednotu křesťanů

V bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě se konala pouť za jednotu křesťanů. Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby byl olomoucký biskup Josef Hrdlička. Na závěr se společně s kněžími pomodlil v kapli Matky sv. Jednoty.

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů v Prešově

V Týdnu modliteb za jednotu křesťanů se v prešovské konkatedrále sv. Mikuláše zaměřili na téma Bůh nás smířil se sebou. Věřící bourali zeď z kamenů pýchy, pronásledování, diskriminace, pomluv, nenávisti, nedostatku lásky či náboženských válek.

 

Církevní turistika na veletrhu Regiontour

Na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně prezentovala expozice Církevní turistika a stánek Pražské arcidiecéze poutní místa, kostely, kláštery a další církevní památky a zajímavosti České republiky.

 

Salesiánská škola Jabok

Jabok je název Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické v Praze. Jejím zřizovatelem jsou salesiáni Dona Boska. Je katolickou, ekumenicky otevřenou školou pro všechny lidi dobré vůle. Studium nabízí všem bez ohledu na názorové zakotvení a příslušnost k církvi. 

 

Čtyřicet let souboru Světlovánek

Čtyřicet let od svého založení oslavil Folklorní soubor Světlovánek z Bojkovic. Jeho jednotlivé složky se představily v pásmu Pověsti z kraje pod Světlovem a okolí. Komponovaný pořad vznikl ve spolupráci se spisovatelkou Alenou Bartošíkovou, která tyto pověsti sbírala.

 

 

VE ZKRATCE

 

•    Poprvé po ukončení bojů v syrském Aleppu město navštívila oficiální delegace Svatého stolce. Setkala se s křesťanskými komunitami a jejich pastýři, zavítala do katolických charitativních organizací a některých uprchlických táborů a zahájila činnost nového centra Charity. V rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů se představitelé Vatikánu zúčastnili ekumenické modlitby. Mluvili rovněž s reprezentanty islámu.

 •   Ve farnosti římské baziliky Sant´Andrea delle Fratte byl zahájen mariánský rok, který se pojí ke 175. výročí tamního mariánského zjevení. Mši svatou ve výroční den sloužil vatikánský státní sekretář Pietro Parolin. Matka Boží se zjevila mladému židovskému liberálovi Alfonsi Ratisbonne, který pak přijal křesťanství, byl vysvěcen na kněze a zbytek života zasvětil evangelizaci Židů v Palestině.

 •    „Výchova ke kráse“ je název nového formačního projektu Papežské rady pro kulturu. Jeho cílem je dospět k novému souznění mezi současnými umělci a sakrálním uměním. Jak uvedl při prezentaci projektu kardinál Gianfranco Ravasi, jsou „umění a víra spřízněny skrze etický i estetický rozměr“. Projekt by tedy měl vést k obnovení dialogu umělců s církví. Ten by měl být veden v moderním stylu, avšak s respektem k liturgii a církevní tradici.

 •   V rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů se konala ekumenická bohoslužba také v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Pozvání biskupa Jana Vokála přijali představitelé evangelických církví, československé církve husitské a křesťanského centra Sion. Setkání v katedrále se neslo v duchu bourání zdí mezi lidmi i náboženskými společnostmi. Po společné bohoslužbě pokračovalo neformálně v biskupské rezidenci.

 •   Do soutěže na realizaci nových soch pro poutní areál na Velehradě bylo přijato celkem jedenáct návrhů. Jako vítězný porota vybrala návrh brněnských autorů Vladimíra Matouška a Radima Horáka. Mimo jiné ocenila sochařsky přesvědčivou stylizaci ztvárněných postav sv. Cyrila a Metoděje. Realizaci soch podpoří veřejná sbírka, která byla pro tento účel vyhlášena. Dílo bude umístěno ve vstupním prostoru areálu.

 •   Ve věku třiadevadesáti let zemřela v pardubické nemocnici Naděžda Kavalírová. Dlouholetá předsedkyně Konfederace politických vězňů působila také v Radě Ústavu pro studium totalitních režimů. V době komunismu strávila několik let ve vězení, po listopadu 1989 se zasloužila o řešení otázek odškodnění politických vězňů. Poslední rozloučení se koná 27. ledna odpoledne v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.

  

 

Z DIÁŘE

 

Mouřenec u Anína, leden – březen

Šumavský kostel ze 13. stol.

Kostel sv. Mořice v Mouřenci se středověkými freskami a barokní kostnicí je perlou Šumavy. Památku ze 13. století přiblíží návštěvníkům při nedělních prohlídkách zkušení průvodci. 

 

Týn nad Vltavou, 31. ledna

Prý stačí jen věřit v Boha, církev k tomu není třeba

V Týnu nad Vltavou bude na téma „Prý stačí jen věřit v Boha, církev k tomu není třeba“ přednášet děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy dr. Prokop Brož.

 

Praha, 31. ledna

Jsme Boží (?)

Setkání mladých lidí a řeholníků z různých řádů a kongregací z pražské arcidiecéze začne mší svatou v kostele Panny Marie Sněžné, pokračovat bude v klubu Sněženka filmem, diskusí a dalším.

 

Praha, 2. února

Nejsvětější oběť nebo večeře Páně?

Tématem další rozpravy u dominikánů v refektáři u sv. Jiljí v Praze bude slavení eucharistie. Hosty budou P. Radek Tichý a P, Benedikt Mohelník. Beseda otevře cyklus rozprav o liturgii.

 

Hradec Králové, 2. února

Den zasvěceného života

Diecézní setkání osob, které zasvětily svůj život Bohu, se bude opět konat v Hradci Králové. Průvod vyjde od kaple sv. Klementa, bohoslužbě v katedrále bude předsedat biskup Jan Vokál.

 

Příbor, 3. února

Kopřiva, plevel, který šatil

Na přednášku o zpracování kopřivového vlákna od pravěku po současnost zve muzeum v Příboře. Výklad historika doplní názorné ukázky praktického zpracování plevelné rostliny.

 

Nitra, 3. - 5. února

On Je Živý

Mezinárodní setkání On Je Živý se uskuteční v Nitře na Slovensku. Ve společenství mladých věřících bude možné prožít spoustu zábavy, koncert, chvály, adorace, mše, workshopy a mnohé další.

 

Svatá Hora, do 31. prosince

Velehrad Vás volá!

Putovní výstava na Svaté Hoře mapuje události související s Velehradskou poutí v roce 1985, průběh shromáždění i jeho důsledky. Přibližuje i některé významné osobnosti skryté církve.