Zpravodajské Noeviny

860. díl
27. 4. 2017

REPORTÁŽE

 

Cesta papeže Františka do Egypta 

Dvoudenní papežova návštěva má na zřeteli tři dimenze: pastorační, ekumenickou a mezináboženskou. Pozvání přišlo od imáma a rektora univerzity Al Azhar, která připravuje budoucí sunnitské imámy.

 

Křesťané v Iráku

Vesnice a městečka na Ninivské planině ničili dlouhá léta džihádisté Islámského státu. Teď se do domů a kostelů poškozených nebo zničených v době okupace opět vrací život. V městečku Telkaif byl opět vztyčen kříž.

 

Varhany pro svatovítskou katedrálu

Podpisem smlouvy mezi kardinálem Dominikem Dukou a varhanářskou firmou Gerhard Grenzing z Barcelony začaly práce na nových varhanách pro svatovítskou katedrálu.

 

Pouť rodin do Vranova

Rodinná pouť do Vranova u Brna se uskutečnila v neděli Božího milosrdenství. Pro děti byla v duchovním centru Františka z Pauly připravena katecheze a divadelní představení Mrazík, které připravilo brněnské Vysokoškolské katolické hnutí.

 

Kulturou proti antisemitismu

„Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém“ je organizací, která usiluje o dobré vztahy mezi křesťanstvím a židovstvím. V Praze uspořádalo tradiční Pochod lidí dobré vůle. Jeho program vyvrcholil ve Valdštejnské zahradě vzpomínkou na terezínské ghetto.

 

Misie Focus v Praze

V postní době pobývala v Praze skupina katolických Američanů na misii v projektu s názvem FOCUS. Skupina třinácti vysokoškolských studentů a jednoho kněze se tady setkala s českými studenty. Společně sdíleli svou víru a pomáhali Misionářkám lásky Matky Terezy v jejich péči o chudé.

 

Homeless World Cup Morava 2017

Druhý ročník fotbalového turnaje v malé kopané Homeless World Cup Morava připravila ostravská Armáda spásy a Charita. Nejlepší hráči z deseti zúčastněných týmů budou vybráni do reprezentačního družstva na světový turnaj v Oslo, který se bude konat v září.

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Liturgickou památku sv. Vojtěcha uctila zvláštní eucharistie ve Vatikánské bazilice. Konala se pod záštitou polského velvyslanectví u Svatého stolce a za účasti diplomatů všech zemí visegrádské skupiny včetně českého velvyslance Pavla Vošalíka. Hlavním celebrantem mše svaté u hrobu sv. Jana Pavla II. byl kardinál Stanisław Ryłko. V homilii připomněl odkaz patrona Polska sv. Vojtěcha i polského papeže.

 

•   Účastníky slovenské pouti mužů přivítala bazilika Sedmibolestné Panny Marie v Šaštíně.  Mottem jedenáctého ročníku byla „Věrnost v pevnosti v úloze muže a otce“. Součástí pouti byla také přednáška a film. Hlavním celebrantem mše svaté byl duchovní správce řeckokatolické farnosti v Trnavě P. František Fedorišin. Dvacátého devátého dubna se v Šaštíně koná pouť ministrantů, připomene odkaz mučedníka salesiána Tituse Zemana.

 

•   Kniha teologa a kněze Tomáše Halíka „Chci, abys byl“ je ve Spojených státech amerických nominována na Knihu roku v oboru filozofie. Prof. Halík v ní nabízí nový úhel pohledu na lásku člověka k Bohu, k sobě samému i k bližním včetně nepřátel. Anglický překlad díla vyšel loni v nakladatelství University of  Notre Dame Press. Tituly pro americké ocenění vybírá porota, vítězové budou oznámeni v červnu v Chicagu.

 

•   Plenární zasedání České biskupské konference se konalo na Erlebachově boudě v Krkonoších. K hlavním tématům patřily otázky týkající se rodiny a evangelizace. Aktuálně biskupové poděkovali organizátorům a účastníkům Národního pochodu pro život a modlili se též za zdraví Jana Baxanta. Hlavním celebrantem mše svaté ve Špindlerově Mlýně byl arcibiskup Jan Graubner a kazatelem biskup Pavel Posád.

 

• Překladatelskou soutěž pro děti a mládež uspořádalo královéhradecké Integrační centrum pro cizince a institut Klíč. Zapojily se do ní téměř tři desítky účastníků z Ruska, Peru, Vietnamu, Mongolska a dalších zemí včetně České republiky. Jejich úkolem bylo přeložit úryvek z druhé knížky Vlaďky Dobešové „Cák a Flíček". Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 2. května v hradecké knihovně, připraven je pestrý doprovodný program. 

 

•  Svátek patrona hasičů svatého Floriána připadá na 4. květen. Už poslední dubnovou sobotu se koná mezinárodní hasičská pouť na Svatém Hostýně. Den poté bude mši svatou při pouti ve Křtinách celebrovat P. Rostislav Pavel Novotný, pověřený duchovní službou u hasičských sborů. Sedmého května bude bohoslužbu za živé i zemřelé hasiče slavit v Oleksovicích generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek.

 

  

Z DIÁŘE

 

Broumov, 1. května

Koncert pro deset strun

Koncert pro deset strun symbolicky zahájí dvanáctý ročník hudebního festivalu Za poklady Broumovska. Účinkují houslový virtuos Jaroslav Svěcený a kytarista Miloslav Klaus.

 

Brno-Lesná, 1. května

Požehnání staveniště kostela

Slavnostní bohoslužba s požehnáním staveniště kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně-Lesné bude slavena ve výroční den jejího narození. Celebrantem bude brněnský děkan Václav Slouk.

 

Dub nad Moravou, 1. května

Pouť ke sv. Josefu Dělníkovi

Na pouť ke sv. Josefu Dělníkovi jsou do Dubu nad Moravou zváni zejména otcové s dětmi. Kromě bohoslužby bude i přehlídka řemesel a tvořivosti a společné posezení u táboráku.

 

Přerov – Bohumín, 1. května

Výročí Ferdinandovy dráhy

Sté sedmdesáté výročí Severní dráhy císaře Ferdinanda připomenou České dráhy historickým vlakem s parní lokomotivou a dobovými vozy. Na trati z Přerova do Bohumína bude mít řadu zastávek.

 

Praha, 2. května

Vladimír Volráb: Vnitřní pouť

Hostem dalšího večera v kostele pražského jezulátka bude farář a vikář církve husitské Vladimír Volráb. Setkání Člověk v dialogu se tentokrát bude zabývat tradicí křesťanské meditace.

 

Uherské Hradiště, 2. května

Otevřené brány

Projekt Zlínského kraje Otevřené brány zahájí koncert žáků a učitelů základní umělecké školy v Uherském Hradišti. Program v kostele sv. Františka Xaverského doplní výtvarná výstava dětí.

 

Praha, do 1. října

Svatopluk Král – hra (s) technikou

Uznávaný výtvarník, autor kinetických hraček a průkopník moderního průmyslového designu Svatopluk Král oslavil loni devadesáté narozeniny. Jeho tvorbu je k vidění v Národním technickém muzeu.

 

Radnice, do konce roku 2017

Poutní místa na Rokycansku

Výstava v Radnicích představuje téměř šedesát významných poutních míst Rokycanska a míst zvláštní zbožnosti. Výsledky několikaletého výzkumu jsou tak veřejnosti předloženy poprvé.

Zprávy z Rome reports:

Pope Francis travels to Egypt on Friday to build bridges with moderate Islam Iraqi priest: "We must even forgive those who led ISIS to our homes"