Zpravodajské Noeviny

863. díl
9. 5. 2017

REPORTÁŽE

Setkání prezidenta Trumpa se Svatým otcem

Svatý stolec potvrdil, že prezident Trump přijede do Říma a setká se s papežem Františkem. Stane se tak během Trumpovy první mezinárodní cesty coby prezidenta Spojených států.

Návštěva u Švýcarské gardy

Sídlo švýcarské gardy otevřelo na jeden den v roce své dveře tisku. Stalo se tak několik hodin předtím, než noví rekruti složili své sliby.

Zahájení jubilea Fatimy

První květnovou sobotu v Koclířově u Svitav v poutním místě Českomoravské Fatimy slavnostně požehnal biskup Jan Vokál nový relikviář a kapli svatého

Jana Pavla II. Relikviář představuje srdce, jako prostor pro setkávání a je dílem Daniela Trubače.

Ministranský den v Olomouci

Výjimečný den připravili pro ministranty brněnské diecéze bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Letos mladé farní pomocníky provázelo téma podle biblického citátu "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium".

Camino na kolečkách

Požehnáním v kapli pražského arcibiskupství a tiskovou konferencí byla symbolicky zahájena svatojakubská pouť Jana Duška, otce tří dětí, trpícího progresivní formou roztroušené sklerózy. Organizátorem cesty je známý poutník Petr Hirsch.

Tisková konference Navalis

I letos budou slavnosti Navalis oslavou nejznámějšího českého světce - svatého Jana Nepomuckého. Je tomu 9 let, co pražský převozník Zdeněk Bergman obnovil tuto barokní tradici. Navalis se konají vždy v předvečer jeho svátku - 15. května.

Výročí souboru Ondrášek

Novojičínský sbor Ondrášek oslavil 50. výročí založení dvojím provedením díla Karla Jenkinse " Ozbrojený muž" za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava. Moderní provedení křesťanské mše bylo zároveň součástí cyklu koncertů Čtvero ročních období v rámci svatováclavského hudebního festivalu.

VE ZKRATCE

• Novému francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi přejeme v práci úspěch pro dobro naší země. V případě, že neuspěje, čeká nás katastrofa. Těmito slovy reagoval na výsledky prezidentských voleb předseda biskupské konference Francie Mons. Georges Pontier. Arcibiskup Marseille naznačil, že volební výsledky odrážejí vysokou úroveň sociální nespokojenosti a jsou důkazem změn, které dnes zažívá Francie.

• U příležitosti výročí úmrtí maďarského kardinála Jozsefa Mindszenty se v bazilice v Ostřihomi konala vzpomínková mše svatá, celebrantem byl kardinál Joachim Meissner. Bohoslužby se účastnili kromě zástupců katolické církve i hosté ze zahraničí, představitelé veřejného života a řada poutníků. Kardinál Jozsef Mindszenty patřil mezi nejznámější mučedníky katolické církve ve střední a východní Evropě za komunistického režimu.

• O víkendu putovali poutníci z celého Slovenska do Sanktuária Božího Milosrdenství v Krakově-Lagiewnikách, aby se účastnili 13. rozhlasové poutě Rádia Lumen. Součásti programu byla modlitba posvátného radostného fatimského růžence. V jeho modlitbě vidí velký význam pro lidstvo i spišský diecézní biskup Mons. Štefan Sečka. "Posvátný růženec je klíčem k otevření Brány Milosrdenství," povzbudil věřící hlavní celebrant.

• V Orlických horách se o víkendu sešly týmy domácích hospiců. Vzájemně sdíleli své zkušenosti a zároveň se podpořili v nelehké a často vyčerpávající práci. Čas rozhovorů věnovali rovněž osobním svědectvím o službě lidem. Iniciátorem těchto setkání se na počátku stal kardinál Vlk, který na adresu hospicové péče řekl: “Toto je nový proud Ducha Svatého v Církvi. A to musí být takto pochopeno a podpořeno.“

• Český rozhlas zřizuje Etickou komisi jako poradní orgán generálního ředitele René Zavorala, složená bude z odborníků a osobností. Mezi pěti členy bude i plzeňský biskup Tomáš Holub. Smyslem ustanovení komise je možnost pohledu na instituci zvenčí. Stojí za ní snaha zlepšování služeb pro posluchače, které by se měly odrazit především v programu a vysílání. Český rozhlas jako médium veřejné služby má být maximálně otevřen veřejnosti.

• Synodní rada Českobratrské církve evangelické přijala na svém pravidelném zasedání kandidáta pro prezidentské volby, profesora Jiřího Drahoše. Vyjádřila mu podporu v předvolební kampani. Stanoviska prezidentského kandidáta i představitelů evangelické církve jsou velice podobná. Jiří Drahoš o sobě říká, že je nepraktikující katolík, ale Desatero a evropské židovsko-křesťanské kořeny jsou pro něj přirozeným a solidním základem.

Z DIÁŘE

Praha, 11. května

Proti proudu? 

Studijní den Ekumenické rady církví na téma Proti proudu? s podtitulem Role křesťanských médií v dnešní společnosti se koná v Praze v charitním školicím středisku Marianeum.

Jaroměř, 13. května

Uložení ostatků sv. Františka a Hyacinty

V kostele sv. Mikuláše v Jaroměři bude v den památky Panny Marie Fatimské sloužit slavnostní mši svatou biskup Josef Kajnek. V kostele při ní uloží relikvie svatých Františka a Hyacinty.   

Hradec Králové, 13. května

Kněžské svěcení

Pět kandidátů kněžství z Královéhradecké diecéze přijme z rukou biskupa Jana Vokála kněžské svěcení: Jaroslav Kolbaba, Jan Pitřinec, Petr Soukal, Ondřej Špinler a Vojtěch Novotný.

Žďár nad Sázavou, 13. a 14. května

Pouť ke sv. Janu Nepomuckému

Pouť ke sv. Janu Nepomuckému na Zelené hoře začne bohoslužbou v sobotu odpoledne, v neděli bude mši svatou slavit také páter Angelo Scarano, zpívat bude chrámový sbor Fons.

Vídeň a Kobylnice, 13. a 14. května

Císařovna Rézi

Herecký klub amatérů HerKA ze Šlapanic nastudoval hru Zdeňka Palusgy Císařovna Rézi. K výročí narození Marie Terezie ji zahraje ve Vídni u Ždáru nad Sázavou a v Kobylnici.

Mikulčice, do 14. května

Člověk a víra

Putovní výstava fotografií s duchovní tematikou nazvaná Člověk a víra se zastavila v Mikulčicích. Čtyřicet velkoplošných snímků přibližuje významné církevní události loňského roku.

Studénka, 14. května

Slavnostní koncert

Slavnostní koncert k 25. výročí svého založení pořádá Charita Studénka. Uskuteční se v kostele Všech svatých ve Studénce Butovicích. Vystupovat bude Pěvecký sbor Bílovec.

Ostrov nad Ohří, 14. a 21. května

Ostrovské varhanní jaro

Koncerty v kostele archanděla Michaela v Ostrově nad Ohří představí varhany jako královský hudební nástroj. Spolu s nimi zazní v prvním odpoledni trubka a o týden později zpěv a hoboj.

Reportáže Rome reports:

Vatican confirms: President Trump will meet with Pope Francis Vatican welcomes the great swearing-in ceremony of the Swiss Guards