Zpravodajské Noeviny

864. díl
11. 5. 2017

REPORTÁŽE

 

Portugalští kněží ve Vastikánu

Pár dnů před poutí do Fatimy přijal papež František komunitu Papežské portugalské koleje v Římě. Setkání začalo chvalozpěvem k Panně Marii, který se zpívá ve Fatimě. Poté rektor portugalské koleje papeži Františkovi za setkání poděkoval.

 

Křesťanství v současné Číně

Konference s názvem „Pod mečem Caesara“ se konala ve Washingtonu a zabývala se náboženským pronásledováním ve světě.

 

Absolventský Velehrad

Více než dvě stě absolventů nejen vysokých škol se sešlo na Velehradě. Ve čtyřech dnech je čekaly přednášky, workshopy, besedy, adorace, mše svaté i modlitby chval. Před čtyřmi lety navázal Absolventský Velehrad na velmi oblíbený Studentský Velehrad, koná se jednou za dva roky.

 

Kurzy Alfa na Svatém Hostýně

Kurzy Alfa nabízejí příležitost prozkoumat křesťanskou víru. Setkání se vždy zabývá některým tématem s ní spjatým a vytváří prostor k rozhovoru. Semináře na Svatém Hostýně o kurzech Alfa se zúčastnilo na padesát zájemců. Sledovali přednášky, společně se modlili a vyměňovali si zkušenosti.

 

Židovský hřbitov ve Frýdku

Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku ve spolupráci s Židovskou obcí, církví adventistů sedmého dne a městem začalo pořádat komentované prohlídky frýdeckého židovského hřbitova. Odborný výklad se zajímavostmi z židovského prostředí regionu si můžete vyslechnout každou první neděli v měsíci.

 

Otevřené brány ve Zlínském kraji

Koncertem v chrámu sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti byla slavnostně zahájena devátá sezóna projektu Otevřené brány ve Zlínském kraji. Před kostelem byla k vidění výstava dětských výtvarných prací s tematikou sakrálních staveb. Do konce května budou obrázky vystaveny v Baťově mrakodrapu ve Zlíně.

 

Pražská výstava EkoAuto

PVA EXPO PRAHA je největší veletržní areál v hlavním městě ČR. Druhý ročník veletrhu EkoAuto předvedl pestrou nabídkou pohonu aut a ostatních vozidel na stlačený nebo zkapalněný zemní plyn, vodík, LPG a  elektřinu. 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Přehled iniciativ v různých zemích ke stému výročí mariánských zjevení ve Fatimě přináší italský deník Avvenire. Například v Sýrii budou souběžně s papežskou mší slavit eucharistii všichni kněží a biskupové přítomní v Aleppu, zváni jsou křesťané všech obřadů. Při nešporách v Maastrichtu zasvětí nizozemští biskupové Matce Boží všechny diecéze a jejich obyvatele. Mariánské procesí v Monaku zakončí mše svatá v katedrále.

 

•  Řeckokatolická Kongregace sester Služebnic Neposkvrněné Panny Marie si připomněla sto dvacet pět let od svého založení na západní Ukrajině a sedmdesát let od zřízení slovenské viceprovincie. Oslava obou výročí se konala v prešovské katedrále za účasti čtyř biskupů a čtyř desítek kněží, generální představené kongregace a dalších hostů. Sestry se věnují hlavně katechezi, péči o nemocné a staré lidi a péči o krásu Božích chrámů.

 

•  Cenu Per artem ad Deum, tedy Uměním k Bohu, uděluje každoročně Papežská rada pro kulturu za vynikající zásluhy v této oblasti, zejména za podporu dialogu mezi kulturami. Letos bude udělena německé fotografce Claudii Henzlerové a dvěma teologům, kteří jsou též držiteli Templetonovy ceny, profesoru Tomáši Halíkovi a polskému astronomovi Michaelu Hellerovi. Ocenění převezmou v Polsku na festivalu Sacroexpo.

 

•  Hostitelkou druhého Evropského setkání neslyšících je Praha. Čtyřdenní program nabízí bohoslužby, workshopy a chvíle sdílení, s neslyšícími se také setká kardinál Dominik Duka. Veřejnost je zvána na mši svatou do pražské katedrály, ze záznamu ji odvysílá také televize Noe. V neděli se koná bohoslužba v kostele Panny Marie Sněžné. Bude tlumočena do znakového jazyka a po jejím skončení následuje setkání v klášteře.

 

•  Svátek mučedníka a patrona diecéze sv. Jana Sarkandra oslavili věřící v olomoucké katedrále sv. Václava. Hlavním celebrantem mše svaté byl arcibiskup Jan Graubner, koncelebroval emeritní pomocný biskup Josef Hrdlička a kněží z arcidiecéze. Více než padesát zasloužilých farníků převzalo z rukou arcibiskupa děkovné uznání a medaili sv. Jana Sarkandera jako ocenění za nezištnou pomoc ve svých farnostech.

 

•  Ve věku pětaosmdesáti let zemřel papežský prelát a emeritní kancléř plzeňské diecéze Mons. Václav Škach. Byl dómským vikářem pražské katedrály, působil i v Mariánských Lázních a Úšovicích. Dvaatřicet let byl administrátorem v Mnichově u Mariánských Lázní a v okolních farnostech. Po vzniku plzeňské diecéze byl jejím prvním kancléřem. Rozloučení s Václavem Škachem se koná 13. května v plzeňské katedrále.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Praha, 15. května

Pocta chrámovým kůrům

Koncert duchovní hudby „Pocta chrámovým kůrům Prahy 1“ se koná v kostele Panny Marie Pod řetězem. Skladby z pokladnice mistrů přednese Svatotomášský sbor, na varhany bude hrát Marie Trefná.

 

Žďár nad Sázavou, 15. – 17. května

Boží vedení – jak poznat Boží vůli

Duchovní obnovu ve Žďáru nad Sázavou povede P. Elias Vella. Tématem je „Boží vedení – jak poznat Boží vůli“. Třídenní program je sestaven z přednášek, mší svatých a adorací.

 

Brno, 16. května

Přijímací zkoušky

Na přijímací zkoušky ke studiu varhan, klavíru, houslí a sólového i sborového zpěvu zve Základní umělecká škola varhanická v Brně. Nově otevřená bude přípravka pro pěti až sedmileté děti.

 

Kamenice nad Lípou, 17. května

Je Bůh? A jaký?

Na zámku v Kamenici nad Lípou bude mít P. Ladislav Heryán přednášku na téma „Je Bůh? A jaký?“ Předcházet jí bude mše svatá. P. Heryán také zazpívá své písně a podepíše knihy.

 

Jihlava, 18. května

Gustav Mahler: Symfonie č. 3 d mol

Festival Hudba tisíců v Jihlavě zahájí koncert v kostele sv. Kříže. Mahlerovu třetí symfonii přednesou Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Petra Vondrová a dva pěvecké sbory.

 

Ostrava, 18. května

Jak pečovat o nemocného …

Kurz péče o nemocného v domácím prostředí připravuje Charitní hospicová poradna v Ostravě. Široká škála informací a praktických ukázek zahrne ošetřovatelské úkony i sociální problematiku.

 

Dobrá, 19. května

Koncert Tomáše Kočka

Koncert Tomáše Kočka a orchestru pořádá v Dobré frýdecko-místecká Charita. Výtěžek tradiční benefice podpoří služby pro seniory a osoby se sníženou soběstačností.

 

Velehrad, 19. - 21. května

Duchovní obnova pro lektory 

Duchovní obnova pro lektory se koná na Velehradě, povede ji P. Marián Pospěcha. Pro účastníky bude důležitá i možnost vzájemného setkání, navázání kontaktů a výměna zkušeností. 

 

 

Reportáže z Rome reports:

Portuguese priests studying in Rome visit the Pope before his trip to Fatima

Persecution causes the Church to grow in China today just as it did in pagan Rome"