Zpravodajské Noeviny

16. 6. 2015

REPORTÁŽE

 

Biskupské svěcení v Českých Budějovicích

Třináctým českobudějovickým biskupem se stal Mons. Vlastimil Kročil, který dnes 13. června 2015 v katedrále jihočeské metropole přijal biskupské svěcení.

 

Pouť na Sv. Antonínkovi

Tisíce poutníků dorazilo o uplynulém víkendu na Blatnickou horu, ke  kapli sv. Antonína Paduánského, aby zde uctili jeho svátek. Vše začalo v  sobotu Domácí poutí, která se zde koná vždy 13. června na den sv.  Antonína. V neděli pak proběhla Hlavní pouť, při které bylo také požehnáno  nové parkoviště, které se zde začalo stavě přesně před rokem. Odpoledne pak vyplnil hudební program nazvaný Chceme ti zazpívat aneb Rodina si zpívá.

 

Betlémská kaple

Betlémská kaple v Praze bude mít ve své věži zvon nazvaný Mistr Jan. S myšlenkou na jeho odlití přišel zvonař Michal Votruba z Myslkovic u Tábora, který již v Betlémské kapli spolupracoval na vánoční výstavě. Jeho dílo bude do věže umístěno během husovských slavností. Až do začátku července si zvon mohou prohlédnout návštěvníci Betlémské kaple.

 

Pouť zdravotnických pracovníků na svatém Hostýně

O druhé červnové sobotě se na svatém Hostýně sešli lékaři , pracovníci ve zdravotnictví a nemocniční kaplani, aby si u Matky Boží vyprosili další ochranu a pomoc. Ve stejný den zde mimořádně duněly i staré motory, když se na pouť sjeli  majitelé a příznivci veteránů.

 

Ekumenické setkání žen

V Praze proběhlo mezinárodní setkání žen. Setkání uspořádalo Ekumenické forum křesťanských žen a unie katolických žen. Do Česka přijelo na 30 účastnic ze zemí střední Evropy. Letošním tématem bylo: 25 let ve svobodě - Co jsme získaly a co jsme ztratily?

 

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   U příležitosti blížícího se 600. výročí mučednické smrti katolického kněze a učence Jana Husa se v pondělí v Římě konala za účasti představitelů tuzemských církví bohoslužba smíření. Kardinál Miloslav Vlk ji vnímá jako dovršení snah, ke kterým vyzval svatý papež Jan Pavel II. Českou delegaci přijal ve Vatikánu papež František. Ten už dříve prohlásil, že Husovým upálením byla zraněna římskokatolická církev.

 

 

•  Svatopetrské náměstí bylo o víkendu dějištěm velkého skautského srazu. Více než 80 tisíc italských skautů se zde setkalo s papežem Františkem. Ten je povzbudil, aby „stavěli mosty tam, kde vládne zvyk budovat zdi“. Skauty označil jako drahocennou součást církve v Itálii. Vedoucí pak poděkoval a vybídl je ke zodpovědnosti, protože nabízejí především důležitou pomoc rodinám v jejich výchovném poslání.

 

•  Květnové a červnové víkendy patří v desítkách slovenských měst a obcí konání takzvaného Dne rodiny. Hlavním smyslem je upozornit na hodnotu úplné rodiny. Zapojuje se do něj i řada známých osobností. Na sedmý ročník celoslovenské akce se podle organizátorů podařilo připravit program bohatý jak formami, tak obsahem. Rodiny tak mohou společně strávit příjemný společný čas, který nic nenahradí.

 

•  Evropské sdružení národních komisí Justitia et Pax je síť 31 národních komisí. Zasazuje se o prosazování spravedlnosti, míru i respektu k lidské důstojnosti a přispívá ke zvyšování povědomí o katolické sociální nauce v Evropě a v rámci evropských institucí. Na svém pražském zasedání projedná kromě aktuálních pracovních záležitostí také návrh společného evropského tématu pro rok 2016. Obsahuje i text stanoviska k evropské uprchlické krizi.

 

•  Na pozvání Arcidiecézní charity Praha zamířily o víkendu do naší republiky čtyři desítky běloruských dětí z programu Adopce na dálku a jejich sourozenci. Některé děti zažily podobný pobyt už v předchozích letech, jiné vyjely za hranice Běloruska poprvé v životě. Pro děti byl připraven pestrý program - víkendový pobyt v Krkonoších, prohlídka Prahy a Karlštejna.“ Závěr svého pobytu děti stráví přímo v „adoptivních rodinách“.

 

•  Dva skauti, Jakub Pejcal a Aleš Cahlík, se v sobotu vydali Škodovkou 120L na cestu delší než 13 500 kilometrů. Z Jihlavy zamířili až do Japonska. Jejich cílem je  celosvětové setkání skautů a skautek – Jamboree, které se letos uskuteční v termínu  28. července až 8. srpna v Japonsku. Podobná setkání se konají každé čtyři roky na různých místech. Hlavním smyslem jamboree je poznávání lidí různých národností, kultur, jazyků i náboženství.

 

 

Z DIÁŘE

 

Mezinárodní folklorní festival

Myjava, 18. – 21. června

Jeden z největších a nejvýznamnějších slovenských folklorních festivalů letos očekává účast téměř patnácti set účinkujících z celého světa. Bude i tradiční jarmark pod myjavskou věží.

 

Slezská muzejní noc

Opava, 19. června Slezské zemské muzeum zpřístupní svou Historickou výstavní budovu, Arboretum v Novém Dvoře, Národní památník druhé světové války, Památník Petra Bezruče i běžně nepřístupné prostory knihovny.

 

Duchovní obnova

Hoješín u Seče, 19. - 21. června

Na duchovní obnovu s tématem „Svatý František z Assisi a radost z evangelia“ zvou Školské sestry sv. Františka. Setkání povede sestra Ludmila Pospíšilová, která přednáší na Institutu františkánských studií.

 

Oslavy sv. Jana N. Neumanna

Prachatice, 19. – 21. června

Oslavy začnou mší svatou, přednáškou a Večerem chval. V sobotu bude poutní mše svatá a v neděli program pro rodiny s dětmi. Expozice o sv. Janu Nepomuku Neumannovi je k vidění v muzeu.

        Bohoslužby smíření a odpuštění Česká republika, 20. června

Ekumenické bohoslužby smíření s Bohem i mezi křesťany s prosbou za odpuštění se budou konat po celé republice. Akt smíření mezi nejvyššími představiteli církví i věřícími se bude konat v týnském chrámu. 

  Diecézní setkání seniorů Hradec Králové, 20. června

Jedenáctý ročník hlavní diecézní akce pro seniory zahájí modlitba za mír a mše svatá s biskupem Josefem Kajnekem. Následovat budou přednášky a koncert instrumentálně-vokálního souboru SoliDeo.

 

Žehnání kaple sv. Marie Magdalény

Štípa, 20. června

Nově opravenou lázeňskou kapli v Kostelci v blízkosti cyklostezky požehná arcibiskup Jan Graubner.  Poté se poutníci vydají na pěší pouť do štípského kostela, kde bude sloužena mše svatá.