Zpravodajské Noeviny

898. díl
12. 10. 2017

REPORTÁŽE

 

Varování před nebezpečím nezaměstnanosti

Tématem všeobecného úmyslu apoštolátu modlitby na říjen jsou práva dělníků a nezaměstnaných. Papež varuje před důsledky nezaměstnanosti a žádá křesťany, aby se modlili za pracovní příležitosti a důstojnost a úctu zaměstnaných.

 

Nové dekrety o mučednictví a heroických ctnostech  

Papež František schválil dekrety týkající se mučednictví dvou mužů: Italský kněz Tullio Maruzzo a laik Luis Obdulio byli zabiti v roce 1981 v Guatemale při obraně drobných vlastníků půdy, které zneužívali velkostatkáři.

 

Setkání papeže s německým prezidentem

Na soukromé audienci v Apoštolském paláci přijal papež František prezidenta Spolkové republiky Německo Franka-Waltera Steinmeiera s chotí a patnáctičlenným doprovodem. Tématy přibližně hodinového srdečného rozhovoru byly především situace uprchlíků a růst populismu v Evropě.

 

Slavkovské dny smíření

Slavkovská iniciativa smíření pořádá každoročně ekumenické Dny smíření. Letos veřejnosti nabídly koncert Českého filharmonického sboru Brno, zajímavé přednášky a ekumenickou bohoslužbu v kostele Vzkříšení Páně.

 

Festival pravoslavné hudby v Praze

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici se po roce znovu rozezněl tóny vokální tvorby umělců všech historických období. Pražská veřejnost ji může slyšet v několika koncertech osmého ročníku mezinárodního nesoutěžního festivalu pravoslavné hudby.

 

Martin Luther po 500 letech

Vědecká konference Martin Luther po 500 letech se konala v Košicích. Centrum spirituality Východ - Západ ve spolupráci s dalšími institucemi připravil k výročí také výstavu Příběh Bible.

 

Vzpomínka na kněze Štefana Poláka

Ve dnech 6. - 8. října se konal ve farnosti Borovce u Piešťan duchovní a kulturní program, jehož hlavním obsahem byla vzpomínka 30. výročí násilné smrti kněze Štefana Poláka. Jeho smrt patří do skupiny dodnes nevyšetřeného záhadných úmrtí, vražd a útoků na kněží, kterých se v bývalém Československu odehrálo několik.

 

Festival outdoorových filmů

Mezinárodní festival outdoorových filmů se za čtrnáct let své existence stal největším filmovým soutěžním putovním festivalem na světě. Další ročník byl za velkého zájmu diváků a fanoušků tradičně pestrým programem a výstavou zahájen opět v Ostravě.

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Manželské páry oslavující padesáté či šedesáté výročí svatby pozval kardinál Reinhard Marx na jubilejní mši svatou do katedrály ve Freisingu. Mezi stovkami manželů byl i pár, který se manželským slibem zavázal před sedmdesáti čtyřmi lety. Mnichovsko-fresingský arcibiskup při jubilejní oslavě potvrdil katolickou nauku o manželství. Zdůraznil, že křesťané mají v manželství vždy spoléhat na Boží pomoc, hlavně ve stáří, slabosti a nemoci.

 

•   V Itálii byl blahoslaven kněz Arsenio da Trigolo, nazývaný „mučedník ticha“. Narodil se v polovině devatenáctého století a rok po vysvěcení na kněze vstoupil k jezuitům. Za třináct let po řadě nedorozumění z řádu odešel a za dalších pět let se stal kapucínem. Založil kongregaci sester Nejsvětější Panny Marie Těšitelky, která dnes působí na čtyřech kontinentech. V Miláně ho beatifikoval kardinál Angelo Amato.

 

•   Mši svatou za všechny politiky celebroval v bratislavské katedrále arcibiskup Stanislav Zvolenský. Bohoslužba každým rokem připomíná den blahoslavení posledního rakouského císaře a uherského krále Karla I. papežem Janem Pavlem II. Jako následník trůnu převzal Karel I. vládu v monarchii uprostřed válečného konfliktu, který se snažil co nejrychleji ukončit. V katedrále sv. Martina se nachází jeho relikvie.

 

•   Klášter premonstrátů v Milevsku byl založen před osmi sty třiceti lety. Děkovnou bohoslužbu k výročí celebroval strahovský opat Michael Josef Pojezdný spolu s generálním opatem premonstrátů Thomasem Handgrätingerem, generálním vikářem českobudějovické diecéze Davidem Henzlem a představeným milevské komunity Mikulášem Selvekem. Přítomna byla řada dalších kněží, řádoví bratři, jáhni, desítky věřících i představitelé okolních obcí.

 

•  V kapli hospice na Svatém Kopečku se uskutečnilo další z pravidelných vzpomínkových setkání lidí, jejichž blízcí tady zemřeli. Ředitel charitního zařízení Jiří Borik před bohoslužbou připomněl, že hospic oslaví v listopadu patnáct let své činnosti. Mši svatou celebroval místní farář Bernard Petr Slaboch. Po ní zazněly verše Jitky Dobrovítovské a Ludmily Nováčkové, inspirované tím, co samy při doprovázení umírajících a pozůstalých v hospici prožily.

 

•   Do letošního ročníku mezinárodního dobrovolnického projektu pro děti a mládež „72 hodin“ zaregistrovali pořadatelé stejný počet aktivit v celé republice. Jedna z novinek probíhajícího ročníku se zaměřuje na památky, které čekají na pomoc dobrovolníků. V osmi vytipovaných areálech budou provádět hlavně údržbu cest a zeleně a další obdobné práce. Loni se do tří dnů nejrůznějších aktivit zapojilo téměř třicet tisíc dobrovolníků.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Brno, od 12. října

Bez nenávisti? HateFree?

Mezinárodní výstava „Bez nenávisti? HateFree?“ byla otevřena v brněnském Muzeu romské kultury. Vystavená díla se staví na stranu těch, kteří jsou stigmatizováni kvůli své jinakosti.

 

Rapotín a Vikýřovice, 15. října

Svatohubertská pouť v údolí Desné

Svatohubertskou pouť v údolí Desné zahájí lovecké fanfáry. Slavnostní mši svatou bude celebrovat P. Slawomir Sulowski, hudebně ji doprovodí chrámový sbor. Odpoledne bude program na hřišti.

 

Frýdek-Místek, 15. října

Vernisáž fotografií Jindřicha Štreita

Výstava fotografií Jindřicha Štreita bude za účasti autora slavnostně otevřena v kostele sv. Jana a Pavla, následuje přednáška s besedou v Katolickém domě. Výstava potrvá do poloviny listopadu.

 

Rumburk, 17. října

310 let Lorety

U příležitosti 310 let Lorety v Rumburku se uskuteční komentovaná prohlídka s ukázkou restaurovaných prostor. Na ni naváže přednáška a prezentace nově vydaných publikací.

 

Praha, 18. října

Laureáti soutěže Broumovská klávesa

Laureáti letošní soutěže Broumovská klávesa se představí ve slavnostním koncertu v pražském Rudolfinu. Mladí klavíristé přednesou skladby Chopinovy, Schubertovy, Brahmsovy a Bartókovy.

 

Brno-Žabovřesky, 18. října

Církev na rozcestí

O "Církvi na rozcestí" bude rozmlouvat Zdeněk Jančařík s ředitelem nakladatelství Portál a s šéfredaktorem revue Salve Martinem Bedřichem. Beseda se koná v sále pod kostelem v Brně-Žabovřeskách.

 

Ostrava, 18. října

Dřevěný kostel v Gutech

Dřevěný kostel v Gutech. Klenot beskydské architektury a jeho zánik je název přednášky, na kterou zve Národní památkový ústav v Ostravě. Přednáší autorka publikace Dřevěné kostely Těšínska Romana Rosová.

 

Plzeň, 19. října

Spadlo to tam

První seminář z cyklu nazvaného „Spadlo to tam“ se koná v diecézním centru mládeže v Plzni. V úvodním setkání se účastníci pomocí psychologie a textů Písma dotknou tématu identity.

 

 

Reportáž z Rome reports:

Why Pope Francis asks Christians to pray for dignity of workers in October

Pope Francis approves seven decrees of heroic virtues and two martyrs

Pope Francis speaks with the German president about Trump, populism and refugees