Kulatý stůl

Reformace - bolest i dar

Pozvání ke Kulatému stolu přijali prof. Pavel Hošek, vedoucí katedry religionistiky na ETF UK a kazatel Církve bratrské, doc. Tomáš Petráček, katolický kněz, teolog a historik, a také doc. Jaroslav Šebek, odborník nejen na církevní dějiny. S nimi budeme mluvit jednak o světě Martina Luthera v 16. století, o teologických a společenských otázkách, které tento augustiniánský kněz otevřel, i o proměnách pohledu na reformaci v dějinách. Připojte se k nám se svými dotazy.