Videokatecheze

Hlavními aktéry jsou režisér Jiří Strach a sestra Andrea Hýblová. Dokument vznikl v rámci série videokatechezí, které v průběhu roku sloužily jako duchovní příprava pro mládež na Celostátní setkání mládeže v Olomouci 2017.