Post Scriptum

Záznam homilie P. Vítězslava Řehulky

Duchovní promluva  P. Vítězslava Řehulky ze dne 23. 02. 2018.