Mše svatá na památku Večeře Páně s adorací

kostel Panny Marie Královny Ostrava-Mar. Hory

Přenos mše svaté na památku poslední večeře Páně. Celebtuje P. Vladimír Schmidt, farář. Následuje adorace v Getsemanské zahradě jako odpověď na Ježíšovu prosbu: "Zůstaňte a bděte se mnou."