Živě s Noe

S o. Františkem Sedláčkem hovoříme o kardinálu Štěpánu Trochtovi.

Hostem ve studiu je P. František Sedláček, farář ze Štípy, hovoří o kardinálovi Štěpánu Trochtovi.