Biblická studna

Cílem pořadu je prostřednictvím rozhovorů s biblisty, teology a duchovními poskytnout divákům impulzy k přemýšleí o vlastním vztahu k Bohu i podněty ke změně životních postojů.