Zpravodajské Noeviny

30. 6. 2015

REPORTÁŽE

 

Konec školního roku

Školní rok skončil nejen na Cyrilometodějském gymnáziu a střední pedagogické škole v Brně. V brněnském kostele svatého Augustina ho slavnostně zakončila mše svatá a koncert školního sboru. Při slavnosti byli odměněni nejlepší žáci a učitelům se děkovalo za úsilí, se kterým se žákům věnují.

 

Návrat P. Josefa Toufara do Číhoště

Přede dvěma roky byl zahájen proces blahořečení komunisty umučeného P. Josefa Toufara.  Loni v listopadu se podařilo vyzvednout jeho tělesné pozůstatky z ďáblického hřbitova. Dvanáctého července budou v závěru slavnostní bohoslužby uloženy v číhošťském kostele Nanebevzetí Panny Marie.

 

Národní kající pouť

Národní kající pouť pořádal už potřetí Sekulární františkánský řád a františkání z Uherského Hradiště. Začala v sobotu na Velehradě, odkud se pěší poutníci vydali ke kapli sv. Antonína Paduánského na Blatnický kopec. Po slavnostní bohoslužbě v neděli následovalo povídání s bratry kapucíny.

 

Děkanátní pouť vizovické a zlínské farnosti   

Pouť vizovické a zlínské farnosti začala v Kostelci žehnáním lázeňské kaple. Poté se vydal průvod po cyklostezce do kostela ve Štípě, kde mši svatou za obnovu rodiny a nová duchovní povolání celebroval arcibiskup Jan Graubner.

 

Promoce školy Caritas

Caritas- Vyšší odborná škola sociální Olomouc zakončila školní rok bohoslužbou, slouženou arcibiskupem Graubnerem v kostele Panny Marie Sněžné, a slavnostní promocí v olomouckém Arcibiskupském paláci.

 

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Hlavním celebrantem a kazatelem při poutní mši svaté v katedrále sv. Petra a Pavla v Poznani byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Poznaňská katedrála je v Polsku nejstarší. Město je sídlem prvního polského biskupství, nyní Poznaňského arcibiskupství. Při svém pobytu v něm se kardinál Duka rovněž setkal s arcibiskupem Stanisławem Gądeckim a na univerzitní půdě se zúčastnil diskuze o sekularizaci české společnosti.

 

•  V Kostnici se konala vzpomínková bohoslužba k uctění památky Jana Husa. Synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml, který ji vedl, vyzdvihl význam pravdy pro českého reformátora. Svou účastí na bohoslužbě uctil Husovu památku také německý prezident Joachim Gauck. Ve výroční den Husovy smrti 6. července se bude konat ekumenická vzpomínková bohoslužba v kostnickém hlavním chrámu.

 

•  V Roce zasvěceného života otevřely slovenské kláštery své dveře návštěvníkům, kteří chtěli poznat řeholní život za jejich zdmi. Umožnili jim to mnozí ze tří tisíc řeholníků a řeholnic ze sedmdesáti společenství a kongregací. V některých klášterech připravili také doprovodný program i soutěže a tvůrčí dílny pro děti. Největší zájem byl o modlitby a přednášky. Možnosti navštívit kláštery využilo více než třicet tisíc lidí.

 

•  Národní cyrilometodějská pouť a Dny lidí dobré vůle se konají na Velehradě už o víkendu. Chybět nebudou obvyklé projekty, třeba ruční přepisování Bible, budou i výstavy a řada novinek. Pro mládež je připraven program „Mladí fandí Velehradu“ a pro všechny „Večer lidí dobré vůle“. Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté bude kardinál Duka a kazatelem arcibiskup Graubner. Velehradské dění svým divákům přiblíží i televize Noe. 

 

•  Dvoudenní Husovské slavnosti v centru Prahy nabídnou široké veřejnosti duchovní program včetně ekumenických bohoslužeb a setkání, řadu koncertů, divadelní představení, výstavy a další kulturní akce, chybět nebudou ani přednášky, debaty a mnohé další. Hlavní program bude pod širým nebem na Staroměstském náměstí. Mnohá setkání proběhnou rovněž v okolních kostelích, zejména v Betlémské kapli.

 

•  V Teplé na Chebsku byla dokončena obnova kláštera premonstrátů v hodnotě pěti set milionů korun. Během pěti let prošlo celkovou revitalizací barokní jádro kláštera. Poprvé se teď veřejnosti otevře unikátní historický systém štol v podzemí konventu. Nově vytvořená takzvaná Hroznatova akademie bude sloužit jako kulturně vzdělávací středisko. Klášter v Teplé založil blahoslavený Hroznata ve dvanáctém století.

 

 

Z DIÁŘE

 

Pěší pouť mládeže

Litoměřicko, 30. června – 6. července

Mladí lidé z litoměřické diecéze se vydávají na pouť s úmyslem vyprosit pro svou diecézi nová duchovní povolání a dobré rodiny. Jejich putování zakončí mše svatá v Horním Jiřetíně.

 

Národní pouť ke sv. Metodějovi

Ellwangen, 4. července

Na čtyřicátou třetí Národní pouť ke sv. Metodějovi v Ellwangen zve Česká duchovní správa v Německu. Po slavnostní poutní bohoslužbě následuje průvod a modlitba u pamětní desky sv. Metoděje.

 

Živé Skoky 2015

Skoky, 4. – 5. července

Večer budou kostelem Navštívení Panny Marie znít modlitby Taizé. Českoněmecká pouť porozumění začne procesím. Mši svatou bude celebrovat opat kláštera v Teplé Zdeněk Filip Lobkowicz.

 

Leonardo hledá poklad

Olomouc 5. července

Maximálně desetičlenné týmy různého věkového složení musejí projít devíti stanovišti v historickém centru města včetně Arcibiskupského paláce a katedrály. Soutěž pořádá spolek Kulturní Morava.

 

Pouť ke sv. Cyrilu a Metoději

Mikulčice, 5. července

V den slavnosti slovanských věrozvěstů a patronů Evropy bude slavnostní bohoslužbě za účasti českých a moravských biskupů předsedat královéhradecký biskup Jan Vokál.

 

Výročí posvěcení poutního kostela

Štípa, 6. července

Dvousté padesáté výročí posvěcení mariánského kostela ve Štípě oslaví s poutníky také apoštolský nuncius v České republice Giuseppe Leanza, který bude předsedat slavnostní mši svaté. 

 

Malá velehradská pouť

Velehrad, 12. července

Přednáškou „Jubilejní pouť v roce 1985“ se badatelka Ústavu pro studium totalitních režimů Stanislava Vodičková vrátí k tématu konference, která připomněla události na Velehradě před třiceti lety.

 

Hudební léto Kuks

Kuks, do 22. srpna

V kostele v Kuksu vystoupí v průběhu léta řada špičkových interpretů. Jedenáctého července bude se souborem Collegium 1704 účinkovat sopranistka Natalia Rubiś.