Adopce nablízko

Návrat ze služby

P. Libor Všetula si pozval do studia dobrovolníky, kteří byli vyslání k salesiánskému misijnímu působení. Bude si povídat s Pavlem Marčíkem, koordinátorem vzdělávacího programu pro misijní dobrovolníky Cagliero.