Výpravy do divočiny

Pod hladinou moří

Výpravy do divočiny se tentokrát vnoří do mořského světa. Jaké živočichy nejvíce ohrožuje znečištění? Projekty výzkumu budou právě tématem pro naší besedu. Jaké to jsou? Přináší některé z nich řešení na snížení znečišťování?

Budeme se "potápět" pod hladinu, abychom lépe pochopili, co je ohroženo, jak tomu předcházet a co se nyní v ochraně moří děje?

Pestrost mořského života uchvacuje nejen svou krásou, ale snad i napomáhá směrovat mysl a srdce.