Zpravodajské Noeviny

7. 7. 2015

REPORTÁŽE

 

Národní pouť na Velehradě

Při národní pouti na Velehradě si poutníci připomněli dvanáctisté výročí narození svatého Metoděje. K cyrilometodějské pouti patřil i letos Večer lidí dobré vůle s benefičním koncertem. Vybraný jeden milion tři sta tisíc korun bude rozdělen mezi tři předem určené projekty.

 

Pouť v Mikulčicích

Na letošní Cyrilometodějské pouti Podluží se na Slovanském Hradišti sešli poutníci z českých zemí a Slovenska s biskupy, kteří sem přijeli ze setkání na Velehradě. Slavnostní bohoslužbě předsedal královéhradecký biskup Jan Vokál.

 

Husovské slavnosti v Praze

Šestisté výročí upálení Jana Husa připomněly v Praze dvoudenní Husovské slavnosti. Jejich pestrý program společně ho připravily Českobratrská církev evangelická a církev husitská. Nabídl bohoslužby, koncerty, přednášky a diskuze i ukázky středověkých řemesel či putování po pražských kostelech.

 

Zvon Mistr Jan v betlémské kapli

U příležitosti výročí upálení Jana Husa byl do věže pražské Betlémské kaple zavěšen zvon Mistr Jan. Loni v prosinci ho přímo na nádvoří Betlémské kaple odlil zvonař Michal Votruba. Na věži se poprvé rozezněl ve výroční den Husovy smrti.

 

Cyrilometodějské dny v Těrchové

Cyrilometodějské dny jsou neodmyslitelnou součástí kulturního léta v Těrchové. Každoroční oslavy věnované našim věrozvěstům, kterým je zasvěcen zdejší kostel, se konají vždy za přítomnosti nejvyšších církevních představitelů žilinské diecéze.

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Pomník mistra Jana Husa byl za účasti patriarchy husitské církve a představitelů českého parlamentu odhalen v Kostnici poblíž luteránského kostela, kudy podle tradice prošel Hus vedený ozbrojenci na popravu. Památku českého kazatele uctili zástupci církve a státu také u Husova kamene. V den výročí Husovy smrti se konala ekumenická bohoslužba v kostnickém kostele Panny Marie, kde byl prohlášen za kacíře a odsouzen k smrti.

 

•   Slovenská Národní Cyrilometodějská pouť se konala 5. července v Nitře. Věřící děkovali Bohu za dar víry a prosili ho o ochranu pro sebe, své blízké i svou zemi. Mši svatou pod širým nebem celebroval apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mario Giordana. Přítomni byli také představitelé politického a společenského života včetně premiéra Roberta Fica. Své brány otevřel poutníkům rovněž nitranský hrad.

 

•   Mariánská pouť se konala na jednom z nejstarších poutních míst Slovenska, na Mariánské hoře v Levoči. Během víkendu na horu přišlo na šest set tisíc poutníků. Slavnostní mši svatou celebroval krakovský arcibiskup kardinál Stanislaw Dziwisz. Přítomným připomněl návštěvu Jana Pavla II. v Levoči před dvaceti lety a požehnal  pamětní desku s portrétem polského papeže pro Národní setkání mládeže v Popradu.

 

•   Prohlášení k aktuální otázce migrace vydali biskupové českých a moravských diecézí spolu s předsednictvem Ekumenické rady církví. Katoličtí biskupové nabídli vládě pomoc s migranty, kteří jsou v ohrožení života. Aktivní pomoc by mohly zprostředkovat jednotlivé farností, které by po dohodě s místními samosprávami přijaly mezi sebe rodiny křesťanských běženců. Spolupracovat by měly i místní charity.

 

•   Třídenní Mezinárodní evropský kongres pastorace povolání probíhá poprvé v Praze. Tentokrát se zaměřuje na způsob doprovázení mladých lidí ke kněžství a zasvěcenému životu v dnešních rodinách. Téma je v souladu s podzimním zasedáním biskupské synody, které se bude věnovat rodinám. Kongresu se vedle biskupů účastní ředitelé a spolupracovníci národních center pro pastoraci povolání v Evropě i v USA. 

 

•   Třísté šedesáté výročí svého založení si třetího července připomněla litoměřická diecéze. Po Praze a Olomouci sídlí v Litoměřicích třetí nejstarší existující biskupství v České republice. Prvním litoměřickým biskupem byl rovněž 3. července 1655 jmenován a stejného dne v Římě konsekrován tehdejší probošt litoměřické kapituly Maxmilián Rudolf Schleinitz. V čele nové diecéze pak stál dalších dvacet let.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Mariánská poutní slavnost

Křešice u Litoměřic, 12. července

Mariánská poutní slavnost začne modlitbou růžence a procesím od kostela sv. Matouše. Hlavním celebrantem mše svaté v kostele Navštívení Panny Marie bude litoměřický biskup Jan Baxant.

 

Slavné árie a duety ze světových oratorií

Heřmanův Městec, 12. července

První červencový koncert Hudebního léta v kostele sv. Bartoloměje je poctou Johannu Sebastianu Bachovi, od jehož narození letos uplyne tři sta třicet let. Na varhany bude hrát Přemysl Kšica.

 

Být sama sebou

Brno, 13. – 17. července

Letní kurzy pro dívky, které chtějí lépe poznat samy sebe a zdokonalit svoji osobnost i znát odpovědi na otázky, které je trápí, pořádá Centrum naděje a pomoci. Témata se probírají formou her, testů a diskuzí.

 

Kněžská pouť

Kostelní Vydří, 16. července

Dějištěm každoroční pouti kněží nejen brněnské diecéze je chrám Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

  Rocková zábava

Zdíkov, 18. července

Na benefiční Rockovou zábavu zve oblastní charita Vimperk. Hrát bude domácí Labyrint, předkapelou je dívčí skupina Barakudy. Wild Sticks z Českých Budějovic předvedou bubenickou show.

 

Varhanní duchovní hudba

Jiříkov – Filipov, do 30. srpna

Festivalové koncerty duchovní hudby se konají v bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů. V devíti koncertech zazní kromě varhan i další hudební nástroje a lidský hlas.

 

Modely lodí, letadel a vlaků

Police nad Metují, do 30. září

Letní výstava představuje papírové skvosty z celého Polska z oboru lodní, letecké a železniční dopravy. Připraven je i každodenní doprovodný program s kvízy, soutěžemi a papírovým tvořením.