BET LECHEM - vnitřní domov

37. díl
Miloš Bok - dirigent a skladatel

Miloš Bok - dirigent, skladatel,
klavírista, sbormistr, varhaník a pedagog.

„Hudba je jako pohyblivá vnitřní
architektura. Při skládání se člověk vrací a noří do svého
nejvnitřenějšího a nejhlubšího Já a cítí se ochráněn.
Hudba jako univerzální komunikační nástroj má ve svých stylech
analogie - obdoby a protějšky s historickými slohy.“

S Bokem spolupracovala řada významných
českých symfonických i sborových těles. Jeho tvorbu dokumentuje
celá řada nahrávek, natočil i pořady pro Český rozhlas a
Českou televizi.

Skládá hudbu k filmům režiséra
Jiřího Stracha.

Komponuje od dětství. Jeho
monumentální Credo fis moll (2006) je autorovým osobním vyznáním.
Kvalitu a konverzní účinek Bokovy hudby vyzdvihl v osobním
dopise v roce 2006 papež Benedikt XVI. Vrchol jeho tvorby tvoří
rozsáhlá oratorní trilogie pro sóla, dětský a smíšený sbor,
varhany a velký symfonický orchestr. Celá trilogie vytváří
zcela nový, moderní druh duchovní kompozice. Bokova ojedinělá
oratorní trilogie prostoupená autobiografickými prvky je meditací
o smrti a pocitu blížící se apokalypsy a zároveň oslavou
římskokatolické církve. Důležitým aspektem Bokovy tvorby
je její vztah k duchovnímu a kulturnímu místopisu severních a
západních Čech, dramaticky poznamenaných dějinnými událostmi.

Miloš Bok žije s manželkou a
sedmi dětmi na faře v západočeském Močidleci. Vzhledem ke
svému vyhraněnému postoji vůči liberální společnosti a jejím
hodnotám působí autor v oficiálním hudebním establishmentu
sporadicky, jako skladatel a dirigent je však současnými
špičkovými interprety a publikem velmi respektován.