Noční univerzita

P. Marián Kuffa - Příběhy ze života (2. část)

Slezská Lilie je mezinárodní křesťanský festival současné hudby přenášený pomocí vysílání TV Noe do celého světa. Jeho cílem je vytvářet klidnou atmosféru lidské sounáležitosti a snažit se pomáhat překonávat bariéry společenských předsudků nejen pomocí hudby.Marián Kuffa je slovenský římskokatolický kněz. Věnuje se lidem na okraji společnosti. Je představeným Institutu Krista Velekněze.