Zpravodajské Noeviny

26. 2. 2015

Zpravodajské noeviny přinášejí dobré zprávy z událostí napříč celou
Českou republikou, ale i ze zahraničí. Zpravodajství vysíláme v premiéře
každé úterý a čtvrtek. Do redakce na adresu noeviny@tvnoe.cz je možné
zasílat tipy na zajímavé události a aktuality, dále je možné se na této
adrese přihlásit k externí spolupráci.