Zpravodajské Noeviny

10. 2. 2015

REPORTÁŽE

 

Lidové misie ve
ftrýdecké farnosti

Po celý týden oslovuje tým P. Michala Zamkovského
každodenní mší svatou a misijní promluvou věřící každého věku. Zaké další
misijní program zve k účasti ženy, muže i děti.

  

Národní týden
manželství

Devátý
ročník Národního týdne manželství začal tiskovou konferencí v Praze. Letošní motto
zní „Šťastně až do smrti - není to jen pohádka?" Po celý týden probáhají v
celé republice desítky akcí zaměřené na manželství jako trvalý vztah.

 

Dvacet let brněnského Saleska

Salesiáni přišli do brněnské
městské části Líšeň hned na počátku devadesátých let. Mládež se kolem nich
shromažďovala nejprve na faře, krátce na to se přesunuli na sídliště – mezi
paneláky. Tam se začalo stavět. Dvacetiletou historii salesiánského centra
mládeže připomíná výstava, jejíhož otevření se zúčastnili hosté z nejrůznějších
institucí.

 

Modlitební setkání v Hati

Na dalším z pravidelných
modlitebních setkání se počátkem února sešli mladí lidé v Hati na Hlučínsku.
Setkání pořádají místní misionáři. Probíhá každé první úterý v měsíci a je
určeno široké veřejnosti.

Absolventský Velehrad  Téměř dvě stě vysokoškoláků z
celé České republiky se sešlo na druhém ročníku Absolventského Velehradu.
Organizátoři připravili spoustu přednášek na různá témata, přičemž
přednášející, byli z duchovního i laického života. Absolventy zde čekala
nejenom inspirace a povzbuzení prostřednictvím jednotlivých přednášek a
diskuzí, ale i sdílení zkušeností z profesního života mladého křesťana či poznání
rozdílných absolventských aktivit v různých městech.

 

VE ZKRATCE

 


  
 „O ženských kulturách: rovnosti a diferenci“
diskutovalo plenární zasedání Papežské rady pro kulturu pod vedením kardinála
Ravasiho. Papež František v promluvě k účastníkům zasedání mimo jiné
konstatoval, že „je nezbytné dát v životě církve ženám větší prostor,“
Upozornil, že je třeba překonávat vzorce, které stavějí muže a ženu proti sobě,
a osvojit si paradigma reciprocity v rovnocennosti a v různosti.

 

• 
Slovenského referenda o ochraně
rodiny se zúčastnila pouze zhruba pětina oprávněných voličů, je proto neplatné. Většina z
téměř milionu hlasujících odpověděla na každou ze tří položených otázek
kladně. Slovenští biskupové poděkovali těm, kteří se hlasování účastnili, a
vyzvali k analýze a zamyšlení nad výsledky. Aby bylo referendum platné, musela
by být účast nadpoloviční.

 

•  Před
sedmdesáti lety zemřel v Dachau generální sekretář akademické Ymky a redaktor
Křesťanské revue Jaroslav Šimsa. Svými názory a postoji ovlivnil poválečnou
generaci mladých farářů i veřejnosti. Jeho život a odkaz připomněla
německo-česká bohoslužba v kostele Smíření v areálu bývalého koncentračního
tábora. Na jejím programu se podíleli i hosté z České republiky včetně potomka Jaroslava
Šimsy.

 

•  U
příležitosti Světového dne nemocných, který si církev připomíná 11. února,
se pořádají bohoslužby
a modlitby za nemocné, pacienty v nemocnicích navštěvují biskupové a další
duchovní a koná se i řada výstav. Pražské sestry boromejky zvou k modlitbě za nemocné
do kostela sv. Karla Boromejského. V bohnickém kostele sv. Václava bude
možné setkat se při bohoslužbě s biskupem Herbstem.

 

•  V rámci přípravy na Národní eucharistický kongres
se v královéhradecké diecézi uskuteční Adorační řetězec mládeže. V první
polovině roku se budou po většinu víkendů v adoracích střídat jednotlivé vikariáty. Adorace budou
mít různou podobu. Někde budou součástí večera mladých či duchovní obnovy,
jinde se uskuteční po mši svaté. První adorace v řetězci se konala v
kostele sv. Antonína v Hradci Králové,

 

•  Nová výpravná kniha nazvaná Santini připomíná dílo
architekta, které patří k nejcennějším barokním památkám v naší zemi.
Publikace Stanislava Růžičky mapuje jednotlivé kapitoly života Jana Blažeje
Santiniho Aichela i jeho nejvýznamnější stavby. Přináší také kompletní seznam
všech jeho autorských prací. Knihu vydalo občanské sdružení Putování za Santinim
s podporou Ministerstva kultury.

 

 

Z DIÁŘE

 

Púť
zaľúbených

Šaštín, 13.
- 15. února

Středem každého poutního dne je mše svatá, při níž
mladé páry vyjádří své předsevzetí žít v čistém vztahu a manželé obnoví
manželský slib. Na programu jsou i přednášky, koncerty a mnohé další.

 

Pouť zamilovaných

Dub nad Moravou,
14. února 

Pouť určená všem
mladým párům, snoubencům i manželům všeho věku je příležitostí k poděkování za
dar lásky. Kromě mše svaté a přednášky
jsou připraveny i zvěřinové hody.

 

Vzpomínka na
plk. Václava Hořejšího

Ševětín, 14.
února

U příležitosti stého výročí narození Václava
Hořejšího, bude v jeho rodišti sloužena mše svatá. Bývalý příslušník RAF
zemřel ve Velké Británii, jeho popel je uložen na ševětínském hřbitově.

 

Bl. Bedřich Bachstein a druhové

Horní Pěna,
14. února

Liturgická oslava v nedávné době blahoslavených
pražských františkánských mučedníků se uskuteční v jihočeské farnosti u
Jindřichova Hradce, kde se zřejmě narodil Bedřich Bachstein.

 

Výročí
umučení 14 františkánů

Praha, 15.
února

Mši svatou u příležitosti čtyřstého čtvrtého výročí
umučení čtrnácti bratří františkánského řádu bude v kostele Panny Marie Sněžné
celebrovat biskup František Václav Lobkowicz.

 

Valentinská pouť

Příbor, 15. února.

Tradiční pouť začne
slavnostní mší svatou v kostele sv. Valentina a bude pokračovat Veselením
v jeho blízkém okolí. Nebudou chybět muzikanti, řemeslníci ani regionální
speciality.

 

Pod antickou oblohou

Ostrava, 17. února

Maškarnímu průvodu bude
předcházet udělení masopustního práva. Kromě tradičních masek, folklorních
souborů a dechové kapely se v souladu s letošním tématem objeví
antičtí bohové s družinou.

 

Hammerklavier
v hudbě klasiků

Praha, 18. února

Koncert
v zrcadlovém sále Klementina představí český a vídeňský klasicismus i
barevnou zvukovou originalitu ´hammerklavieru. Účinkují Petra Matějová
a Musica Florea.