Zpravodajské Noeviny

20. 1. 2015

Setkání papeže Františka s mladými na Filipínách

Zástupci mládeže se ve svých vystoupeních rozdělili o
své čerstvé životní zkušenosti i těžkosti. Leandro mluvil o tom, jak sociální
média a internet, nahrazují skutečné životní příběhy. Poté se dobrovolník Rikky
ptal, jak by mohl nejlépe sloužit chudým. Snad nejdojemnější svědectví byla ta,
ve kterých Jun a Gyzelle, oba bývalé děti ulice, mluvili o bolesti a odmítání,
které zažili.

  

Evropské hlavní město kultury

Velkolepý program a vyzvánění zvonů
oznámily, že Plzeň se na jeden rok stala Evropským hlavním městem kultury. Z
e čtyř stran zaplavily hlavní náměstí průvody
Plzeňanů, kteří si společně připomněli kulturní dědictví města. Program
vyvrcholil prvním vyzváněním nových zvonů ve věži katedrály.

 

Veletrh Regiontour v BrněPatnáctý Mezinárodní veletrh cestovního ruchu
a turistických možností v regionech hostilo brněnské výstaviště. Návštěvníkům
byl mimo jiné představen projekt Církevní turistika. Více se o něm dověděli
také novináři na tiskové konferenci v prostorách brněnského biskupství.

 

Arcidiecézní
setkání katechetů

Už deváté Arcidiecézní setkání katechetů připravilo
olomoucké Centrum pro katechezi. Řeholníci, kněží a katecheti z Olomoucké
arcidiecéze se sešli na Velehradě. Hlavní náplní letošního ročníku byla
duchovní, teoretická i praktická příprava na Diecézní eucharistický kongres v
Olomouci.

Vzpomínka na Jana Palacha

Vzpomínkové akce na Jana
Palacha probíhaly u příležitosti čtyřicátého šestého výročí jeho oběti na
různých místech Prahy. Palachův čin a odkaz si připomněli lidé u jeho hrobu, na
Václavském náměstí, v chrámu sv Mikuláše a při mši svaté v Akademické farnosti
u Nejsvětějšího Salvátora.

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Biskupové
a zástupci církevních i humanitárních organizací z Evropy, Ameriky i Afriky se
vydali do Svaté země, aby povzbudili místní křesťanské komunity a podpořili
usmíření. Oblast sužuje dlouhodobá politická nestabilita, ozbrojené konflikty a
terorismus. Jak uvádějí biskupové ve svém prohlášení, lidem ve Svaté zemi
nejvíce chybí důstojný život. Veřejné činitele vyzývají k tvůrčím a novým
přístupům.

 

•  Nejstarší
člen slovenské provincie dominikánů P. Akvinas Juraj Gabura oslavil sté
narozeniny. Děkovnou mši svatou slavil ve Zvolenu v den jeho narozenin kardinál
Duka. V závěru jubilant poděkoval za dar kněžství a přítomným udělil požehnání.
Po násilném zrušení klášterů v padesátém roce se páter Akvinas skrýval, po
svém přiznání byl odsouzen na doživotí. Po amnestii desítky let neúnavně
pracoval pro dominikány. 

 

•  Sedmého února proběhne na Slovensku Referendum o
ochraně rodiny. Aktivitu „Modlitby v rodinách za rodiny“ před ním zahájila
farnost Fatimské Panny Marie ve Vranově nad Teplou-Čemerném. Se sochou Panny
Marie Fatimské navštěvují kněží nebo bohoslovci rodinné příbytky, s rodinami se
společně modlí na konkrétní úmysly a prosí o požehnání všech rodin a jejich
ochranu i požehnání lidského života.

 

•  Týden
modliteb za jednotu křesťanů probíhá u nás od druhé do třetí neděle
v mezidobí. Navazuje na Alianční týden modliteb, který počátkem ledna
pořádají nekatolické církve. Letos byla
sestavením textů pověřena Národní rada křesťanských církví v
Brazílii. Například ekumenické bohoslužby 22. ledna v brněnském jezuitském
kostele se zúčastní také týmy z kurzů Alfa.

 

•   Letošní
Tříkrálová sbírka skončila čtrnáctého ledna, postupně se rozpečeťují kasičky
s logem Charity a počítají výnosy. Patnáctého ročníku největší dobročinné
akce u nás se zúčastnilo šedesát tisíc koledníků. Ředitel České Charity Lukáš
Curylo všem děkuje a vyjadřuje svůj osobní obdiv nad jejich nasazením. Děkuje i
„jménem desítek tisíc klientů, kterým peníze pomohou v jejich nesnadném
životě“.

 

•  Sté
plenární zasedání českých a moravských biskupů probíhá v Praze. Pracovnímu
jednání předcházela ekumenická bohoslužba v modlitebně Evangelické církve
metodistické. U příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů se jí
zúčastnili nejvyšší představitelé křesťanských církví. První den zasedání se
konala bohoslužba v kostele sv. Tomáše. Hlavním celebrantem byl biskup
František Radkovský.

 

 

Z DIÁŘE

 

Příroda je Boží dar

Praha, 24. ledna

Představení
nově vydané katechetické příručky bude spojeno s přednáškami křesťansko-environmentálních
odborníků. Koná se dopoledne v Emauzském klášteře.

 

Smlouva nová a věčná

Ostrava, 24. ledna

Seminář v rámci přípravy na Národní
eucharistický kongres pořádá Katechetické a pedagogické centrum
ostravsko-opavského biskupství. Přednášejí členové přípravného týmu kongresu.

 

     
Káva čaj a čokoláda očima cestovatele

Praha, 27. ledna

O kulturních zvyklostech, které jsou v různých zemích
spojené s kávou, čajem a čokoládou, bude hovořit cestovatel Pavel Benda.
Program obohatí literární ukázky a písničky s kytarou.

 

Má vlast cestami proměn

Šternberk, do 5. února

Ve
fotografiích a doprovodných textech výstava vypovídá o zvelebování krajiny i
lidských sídel, o proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty i o
zkrášlování našich veřejných prostor.

 

Příprava
na život v manželství

Plzeň
od 3. února

Sedm
úterních večerů bude zaměřeno na různé aspekty manželského života. Účastníci
dostanou odpovědi na řadu konkrétních otázek i množství podnětů
k zamyšlení.

 

Dívej
se rukama

Praha,
do 27. února

Průřez tvorby autora, který se
systematicky věnuje ilustracím pro nevidomé, je k vidění v Galerii U
Prstenu. Hmatová reliéfní grafika přibližuje lidem se zrakovým postižením
vizuální svět.

.