BET LECHEM - vnitřní domov

35. díl
Pavel Mráček - o Panně Marii Guadalupe

Obraz Panny Marie – je znám po celém
světě. Zázrak Mariin, zcela neuvěřitelné skutečnosti,
přesahující možnosti lidské techniky, zkoumali experti z NASA -
Prof. Philips Callahan, Dr. Richard Kuhn (nositel Nobelovy ceny za
chemii) a celá řada vědců a odborníků, kteří provedli mnoho
analýz.

Ing.Pavel Karel Mráček OP říká (a
také uvádí v knize Zjevení Panny Marie v Mexiku -
nakl. Matice cyrilometodějská), že Panna Maria Gudalupská je
v Mexiku a v Latinské Americe všudypřítomná
v domácnostech i na místech veřejných. A to nám potvrdila i
autorka dokumentu J.K.Studničková, která v Mexiku natáčela.
Plášť s vyobrazením Panny Marie Gudalupské se z neznámých
důvodů zachoval jako inverzní barevný film ve fotoaparátu, který
neviditelnou madonu zachytil. Tento závěr podpořil i zástupce
firmy Kodak v Mexiku, který v roce l963 prohlásil, že obraz se na
plášti se svou podstatou mnohem více podobá fotografii než
namalovanému obrazu. Na obraze není barvivo rostlinného,
živočišného ani nerostného původu. Barvy jsou stále živé a
jakoby jsou vyzařovány nad látkou, podobně jako u Torínského
plátna.

Nejpodivuhodnější je na obraze
Mariino oko, ve kterém se pod mikroskopem zrcadlí množství postav
odpovídajících podobou portrétům tehdejších účastníků.

Dále pak bylo na obraze v části lůna
Panny Marie zřetelně slyšet údery srdce. K tomu ukázaly
videozáběry režiséra Johna Birda na tom samém místě pohyby,
jaké bývají u ženy v posledním měsíci těhotenství. A tak
dále.

Poutní místo je součástí města
Mexico City. Obyvatelé země Mexika před 500 lety v době
zázraku byli Aztékové. Měli velikou kulturu a své náboženství,
které bylo kruté. Přinášeli bohu (opeřený had) lidské oběti,
až 20 tisíc ročně. Na pyramidách obětovali otroky a válečné
zajatce tak, že jim rozřízli hruď, vyrvali bijící srdce, vypili
krev a nakonec oběť snědli. Do této situace přišli do Mexika
Španělé a zanedlouho se stala fantastická událost. Stalo se 10.
prosince 1531, kdy se Indiánovi Juanu Diegovi zjevila Panna Maria.
Po této události se nechalo pokřtít 8 milionů Aztéků. A dnes
je místo zjevení, se svými 20 miliony poutníky ročně, jedním z
nejnavštěvovanějších poutních míst na světě.

Panna Maria jako naše útočiště,
hájemství a vnitřní domov, který ona sama pak vytváří pro
Krista ve svém lůně, zvláště pak její těhotná podoba z
Guadalupe. A o ní nám v novém díle cyklu Bet-Lechem vypráví
dominikánský terciář Pavel Mráček v pražském Arcibiskupském
paláci a okolí.