BET LECHEM - vnitřní domov

23. díl
Jana Sieberová - domácí hospicová péče

V cyklu portrétů Bet Lechem (Betlém-z
hebrejštiny-dům chleba) – o hledání vnějšího i vnitřního domova (autorů a
režisérů Jany Studničkové a Otakára Schmidta) navštívíme Hořice v Podkrkonoší
– kraj známý sochařskou školou, ale také duchovní nemocí zvanou okultismus,
se kterým se potýká Jana Sieberová na poli domácí hospicové péče, která doslova
v domovech umírajících, vytváří domov fyzické i duševní útěchy a
připravuje na domov duchovní a věčný.

 

V březnu roku 2009 bylo založeno
Hospicové občanské sdružení Duha v Hořicích, které si dalo za cíl rozvoj domácí
hospicové péče v Královéhradeckém kraji, základní kámen posvětil tehdejší
Královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka. Paliativní péči poskytují pacientům
v terminálním stádiu nádorového onemocnění, u kterých byla ukončena aktivní
onkologická léčba. Důraz je kladen na domácí hospicovou péči tak, aby těžce
nemocní mohli trávit své poslední chvíle mezi svými blízkými, jak bylo kdysi zcela
běžné.

Hospicové občanské sdružení Duha zřídilo nestátní zdravotnické zařízení v oboru
všeobecná sestra domácí péče a odbornou sociální poradnu pro nemocné, jejich
rodiny, pozůstalé a další, kteří pečují o těžce nemocné. Součástí poradny je
vybavená půjčovna zdravotních pomůcek. V týmu jsou zdravotní sestry,
ošetřovatelky, duchovní, sociální pracovníci a dobrovolníci. Jsou schopni
poskytnout komplexní paliativní péči v domácím prostředí.