Léta letí k andělům

2. díl
Ludvík Armbruster - jezuita, děkan Katolické teologické fakulty UK

Snímek dokumentaristy Otakáro Maria Schmidta o životě děkana KTF UK v Praze.
Vzpomínky vzdělaného jezuity nejen na dětství ve válečné Praze, ale i na svou životní cestu, která ho učinila členem japonské řádové provincie.