Léta letí k andělům

1. díl
Karel Herbst - salesián, světící biskup

Snímek dokumentaristy Otakáro Maria Schmidta o životě biskupa Karla Herbsta.
Podívejte se, jak příjemně ubíhá život našemu jedinému salesiánskému biskupovi, který působí v pražské arcidiecézi.