Na pořadu rodina

13. díl
Pěstounská rodina

Pozvání Honzy a Ivy Zajíčkových přijali manželé Mrozkovi. Společně si budou  povídat o tom, co je vedlo přivést do své početné rodiny další děti...

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Jste otevření pro přijetí cizího dítěte? Probírali jste to s partnerem?

Promluvte si o svých důvodech pro a proti pěstounství. Objasněte si své pohledy na věc.

Máte ve svém okolí rodinu s přijatými dětmi? Jak ji vnímáte?

Pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě.