Na pořadu rodina

11. díl
Když je duše nemocná …

Pozvání Honzy a Ivy Zajíčkových přijali manželé Himerovi. A budou si povídat o tom, co dělat, když je duše nemocná...

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Jak jste prožívali těhotenství a porod a jak jste zvládli proměnu psychiky ženy?

Sdílíte si s partnerem vnitřní prožitky? Otevíráte si vzájemně svůj emoční svět?

Promluvte si o situaci, kdy jste se cítili být partnerem nepochopeni.

Pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě.