Na pořadu rodina

9. díl
Cesta ke zralosti

Prošli spolu kus své životní cesty. O jejich společném i osobním růstu si budeme povídat v únorovém dílu měsíčníku Na pořadu rodina. Manželé Mikovi s námi pohovoří na téma Cesta ke zralosti.

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Pomáháme si vzájemně v duchovním růstu?

Mám svobodu pro své osobní zrání?

Dáváte kvalitě svého vztahu dostatečnou prioritu?