Zpravodajské Noeviny

25. 8. 2015

REPORTÁŽE

Tábor v RajnochovicíchČtyři křesťanské tábory pro děti připravilo o prázdninách středisko Archa v Rajnochovicích. Děti ve věku od devíti do čtrnácti let na nich zažívaly radost z krásné přírody i ze společenství žité víry. Poslední ze čtrnáctidenních turnusů končí 29. srpna.Žehnání varhan v Nové HradečnéVarhany v kostele sv. Vavřince v Nové Hradečné byly postaveny zřejmě v osmnáctém století pro jiný kostel. Na dnešním místě byly upraveny a mnohokrát opravovány. Původní zvuk jim navrátil restaurátor Dalibor Michek. 3. Muzikantská pouť na Svatém Hostýně Třetí muzikantkou pouť na Svatém Hostýně připravili muzikanti z Valašska a okolí. Mši svatou na pódiu vedle baziliky celebroval olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička. Odpoledne poutní program pokračoval koncertem dechových hudeb.Festival UNITED ve Vsetíně Multižánrový křesťanský festival UNITED probíhal opět ve Vsetíně. Svatováclavský hudební festival Svatováclavský hudební festival bude probíhat od 1. do 28. září v Ostravě a v řadě dalších míst Moravskoslezského kraje. Více než třicet koncertů nabídne díla mistrů od nejstarších dob až po současné v přednesu našich i zahraničních vynikajících interpretů.

VE ZKRATCE

• Svým zástupcem na Národním eucharistickém kongresu jmenoval papež František emeritního předsedu Papežské rady Cor Unum Paula Cordese. Za svého působení v Cor Unum navštívil německý kardinál jako zvláštní papežský vyslanec řadu zemí postižených konflikty nebo přírodními katastrofami. V Brně bude papežský legát slavit eucharistii spolu s českými a moravskými biskupy 17. října na náměstí Svobody.

• Kardinál Dominik Duka jako delegát České biskupské konference pro duchovní službu v armádě navštívil spolu s náčelníkem generálního štábu Josefem Bečvářem české vojáky, kteří působí v mezinárodní misi na Sinajském poloostrově v Egyptě. Na základně El-Gorah sloužil kardinál Duka pro vojáky mši svatou a veliteli kontingentu předal malou kopii staroboleslavského Palladia.

• Dílnu na výrobu svíček v ukrajinském městě Chmelnyckyj uvedli do provozu lidé z olomoucké arcidiecézní charity a z Charity Znojmo. Dílna zaměstná dvě ženy na plný úvazek a zisk z prodeje podpoří například válečné invalidy a ty, kteří prchli před válkou z východu Ukrajiny. Svíčky zapalují lidé hlavně při liturgických obřadech, jedním z jejich stálých odběratelů tak bude i kostel v sousedství dílny.

• Tři biskupové z České republiky, Slovenska a Polska vedli procesí věřících z Hrčavy, Čierneho a Jaworzynky na místo, kde se sbíhají hranice všech tří států. Pod širým nebem tam společně slavili mši svatou. Po bohoslužbě zazpívali poutníkům tři nevidomí umělci na charitativním koncertu nazvaném Vidíme srdcem. Pouti předcházel v Polsku třídenní workshop pro mládež všech tří zemí.

• Veliny na Pardubicku mají nový zvon, umístěný v nové zvoničce na dřevěném barokním kostele sv. Mikuláše. Byl odlit v dílně rodiny Dytrychových v Brodku u Přerova a v pražské katedrále ho požehnal kardinál Dominik Duka. Poprvé se rozezněl o Dnu rodáků, který se v obci uskutečnil opět po pěti letech. Kromě nového mají Veliny už tři zvony, jeden pochází z patnáctého století a další je o sto let mladší.

• Desátý česko-německý seminář Síla z kořenů pořádal v Hejnicích pracovní kroužek pro dějiny a přítomnost z rodinné perspektivy. Zúčastnili se ho zejména zájemci o téma německo-česko-židovského spolužití v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kteří chtěli prozkoumat vlastní dosud neznámé rodinné vztahy. Česko-německou mši svatou sloužil v hejnické bazilice Navštívení Panny Marie farář Pavel Andrš.

Z DIÁŘE

Festival Za zdí

Vrchlabí a Horní Branná, 28. – 29. srpna

Šestý ročník malého multižánrového festivalu nabídne dobrou hudbu, přednášky, diskuse, výstavu a film na aktuální témata. Tématem letošního ročníku je lidství a jeho možné podoby.

Národní pouť řeholníků

Velehrad, 29. srpna

Duchovní slovo pronese sekretář Kongregace pro východní církve Cyril Vasil, hlavním celebrantem mše svaté bude kardinál Dominik Duka. Poutní program doplní workshopy a setkání.

Arcidiecézní pouť rodin a učitelů

Svatý Hostýn, 29. srpna

Poutní mši svatou na venkovním pódiu bude celebrovat Mons. Jan Graubner. Pro pedagogy bude přednášet olomoucký arcibiskup a pro rodiče Františka Böhmová.

Diecézní pouť rodin

Žďár nad Sázavou, 29. srpna

Hlavním celebrantem a kazatelem poutní mše svaté bude biskup Vojtěch Cikrle. Po dalším pestrém programu pouť uzavře procesí do kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Za poklady Broumovska

Broumov, 29. srpna

Na závěr festivalu zazní v klášterním kostele sborové skladby z konce šestnáctého století v podání Kühnova smíšeného sboru a jazzové Requiem Eternal Light skladatele a klavíristy Karla Růžičky.

Pouť studentů

Cvilín, 30. srpna

Pouť studentů ke cti jejich patrona sv. Josefa Kopertinského se uskuteční v poutním kostele Panny Marie Sedmibolestné. Po bohoslužbě následuje adorace a uctění ostatků světce.

Varhanní koncert

Velehrad, 30. srpna

Čtvrtý koncert varhanního cyklu ve velehradské bazilice připomene 180. výročí narození papeže Pia X. Hostem bude varhaník pražského Týnského chrámu Petr Čech.

Bible litoměřicko-třeboňská

Litoměřice, do 30. srpna

Do konce srpna je v Oblastním muzeu vystaven nejstarší dochovaný český překlad bible. Zajímavostí jedinečné památky z  doby Mistra Jana Husa je užití dvojího pravopisu.