Zpravodajské Noeviny

18. 8. 2015

REPORTÁŽE

Den Brna

Dnem Brna si jihomoravská metropole opět připomněla události třicetileté války. V brněnské bazilice, na náměstí Svobody, v jezuitském kostele a na Kraví hoře si lidé připomínali švédského generála Torstensona i obránce Brna vedené Raduitem de Souches a P. Martinem Středou.

Duchovní obnova pro vozíčkáře

V minulém týdnu se v Sedlišti u Frýdku-Místku uskutečnila duchovní obnova pro vozíčkáře. Jejím mottem byl biblický citát: Vstaň a choď. Pestrého programu, k němuž patřily i volnočasové aktivity, se zúčastnilo dvaatřicet lidí s handikepem společně se svými pečovateli a kněžími.

Česko-německé setkání v Českých Budějovicích

České Budějovice hostily česko-německé setkání organizace Ackerman Gemeinde, která už více než sedmdesát let pečuje v Německu o dialog mezi oběma národy. Společně s českou větví organizace, založenou koncem devadesátých let, promýšlela roli křesťanů v měnící se Evropě.

Cesta do Říma v letních kinech

Do kin přichází česko-polský snímek Cesta do Říma absolventa FAMU Tomasze Mielnika. Odvážná a místy až surrealistická duchovní komedie s nadsázkou a humorem pojednává o smyslu života i různých podobách.

VE ZKRATCE

• O svátku Nanebevzetí Panny Marie vrcholí tradiční putování věřících z celého Polska k Černé Madoně Čenstochovské. Do národní svatyně na Jasnou Horu se letos vydalo pěšky více než sedmdesát tisíc lidí. Hlavním celebrantem mše svaté za účasti padesáti tisíc poutníků byl apoštolsky nuncius arcibiskup Celestino Migliore. Čenstochovský arcibiskup při pouti zdůraznil význam katolické církve pro Polský stát.

• Solidaritu s křesťany na Blízkém Východě podpořilo o svátku Nanebevzetí Panny Marie vyzvánění zvonů v téměř osmdesáti francouzských diecézích. Věřící byli vyzváni, aby se při zvonění shromáždili před kostely k tiché modlitbě za ty, kteří jsou pro svou víru pronásledováni. K iniciativě francouzských biskupů se připojilo dalších devětapadesát diecézí v šestnácti

zemích.

• Při výbuchu ve skladišti chemikálií v čínském městě Tchien-ťin zahynulo více než sto lidí a další stovky byly těžce zraněny. Ve svém vystoupení před modlitbou Anděl Páně na Svatopetrském náměstí se v neděli k tragédii vyjádřil i papež František. Řekl mimo jiné, že se modlí za oběti a za všechny, kteří byli neštěstím postiženi. Záznam jeho vystoupení uvedla vůbec poprvé v plném znění čínská televize.

• Před pětadvaceti lety zemřel kněz, teolog, politický vězeň a disident Josef Zvěřina. V padesátých letech byl odsouzen k dvaadvaceti rokům vězení. Byl mimo jiné jedním z prvních signatářů Charty 77 a jejím aktivním spolupracovníkem, poradcem kardinála Tomáška a členem redakční rady samizdatových Lidových novin. Ve výroční den jeho smrti za něj mši svatou sloužil biskup František Václav Lobkowicz.

• Ve věži kostela Nalezení sv. Kříže v Rybí na Novojičínsku byla nalezena měděná schránka, kterou před šedesáti pěti lety uzavřel P. Karel Šamánek. Vložil do ní zprávu o životě farnosti a politické situaci v poválečném Československu i článek z Lidové demokracie. Ve schránce byl také list z roku 1811, o tři čtvrtě století mladší fotografie místních hasičů a peníze z různých období.

• Ve věku devadesáti pěti let zemřel P. Jan Krist, emeritní farář v Trnavě u Zlína, olomoucký kanovník a nejstarší kněz olomoucké arcidiecéze. V šedesátých letech se stal administrátorem trnavské farnosti a poté místoděkanem a děkanem gottwaldovského děkanátu. Poslední rozloučení s P. Kristem se koná 24. srpna odpoledne v kostele Navštívení Panny Marie v Trnavě.

Z DIÁŘE

Prázdninové setkání přátel Duhy

Putim u Písku, 22. srpna

Program prázdninového setkání přátel časopisu pro děvčata a chlapce od pěti do dvanácti let nabízí bohoslužbu v kostele sv. Vavřince, pohoštění, tvoření pro děti a klaunské představení.

Benefiční koncerty Plzeň a Nicov, 22. srpna

Výtěžek odpoledního koncertu v katedrále sv. Bartoloměje bude věnován Hospici v Chebu. Koncert v kostele v Nicově podpoří záchranu tohoto poutního místa.

Pouť tří národů

Hrčavské trojmezí, 22. srpna

Pouť na česko-slovensko-polském trojmezí začne procesím ze všech tří zemí. Čeští poutníci vyjdou od hrčavského kostela sv. Cyrila a Metoděje. V dalším programu vystoupí gorolské muziky.

Liptálské slavnosti

Liptál, do 24. srpna

Festival opět přivítá soubory z blízkých i dalekých zemí. Obci bude udělena cena Zlatá Europea za podporu umění a kultury a soubor Lipta oslaví osmdesát pět let své činnosti.

Národní pouť řeholníků a řeholnic

Velehrad, 29. srpna

Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté ve velehradské bazilice bude kardinál Dominik Duka. Duchovní slovo pronese sekretář Kongregace pro východní církve Cyril Vasil.

Pouť rodin a pedagogů

Svatý Hostýn, 29. srpna

Hlavním celebrantem poutní mše svaté na venkovním pódiu bude arcibiskup Jan Graubner. Na programu jsou i přednášky, loutkové divadlo, hry, soutěže a výstava fotografií.

Děkovná pouť

Blatnice pod Sv. Antonínkem, 30. srpna

Celodenní oslavy zahájí bohoslužba, které bude předsedat P. Miroslav Reif. Hlavní mši svatou bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner. Bude i autorská show „František Blázen“.

Dvacet let Meditační zahrady

Plzeň, 30. srpna

Meditační zahrada s Památníkem obětem zla si připomíná dvacet let od svého otevření. Ve výročním programu vystoupí koncertní mistři plzeňského divadla, slovem provází Pavel Fischer.