Muzikanti hrajte

10. díl
z Dolních Bojanovic

Zazpívá 20 zpěváků různých dechových hudeb v doprovodu DH Bojané.
Záznam koncertu, který proběhl u příležitosti oslav sv. Cecílie v
Dolních Bojanovicích.
Uvidíte zpěváky například z DH Mistříňanka, Šohajka, Vracovjáci, Liduška a samozřejmě také kmenové i bývalé zpěváky DH Bojané.
Budeme také povídat o svaté Cecílii, která se stala patronkou všech
hudebníků a právem jí patří každoroční oslavy pořádané v Dolních
Bojanovicích.