UNITED 2013

Jeden život

Dokument o přípravě a průběhu festivalu UNITED. Festival UNITED je multižánrový křesťanský festival, jehož třetí ročník se uskutečnil 22.-24. 8. 2013 ve Vsetíně.Program byl tvořen koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, divadelními představeními, filmy, semináři a ranními a večerními bohoslužbami. Na festivalu byly také prostory pro modlitby a během celého setkání běžela služba duchovního poradenství.