Cesta k andělům

93. díl
Miloš Bok – dirigent a skladatel

Miloš Bok - dirigent, skladatel,
klavírista, sbormistr, varhaník a pedagog.

Jako skladatel prosazuje cestu
umírněného konzervatismu. Jeho tvůrčí zásadou je dostupnost a
srozumitelnost hudby pro široké publikum. Vědomě se zaměřuje
především na komponování chrámové hudby. V roce 1998 se stal
iniciátorem vzniku Uměleckého sdružení Elgar, z jehož
prohlášení citujeme, neboť rozhovor ve studiu se nesl v tomto
duchu:

Tak, jak tomu bylo v dávnějších
dobách, o to více dnes, pociťujeme potřebu chránit evropskou
duchovní tradici a dále ji rozvíjet …. Následné postoje nás
dovedly k poznání, že je nutno se zásadně rozejít
s matoucím pozitivismem dnešní doby a jím ovlivněné
společnosti. Právě v tomto osvícenském pozitivismu a
relativismu, který ovládá myšlení evro-americké civilizace,
vidíme příčiny kulturního zhroucení celého prostoru a za
hmotným blahobytem se skrývající společenské krize v pokročilém
stadiu. Její příčiny a kořeny vidíme v bouřlivých
společenských přeměnách, otřásajících Evropou na počátku
20. století, které byly zejména namířeny proti tradičnímu
společenskému uspořádání a křesťanským hodnotám….
Proklamujeme svoji otevřenou sympatii ke katolické církvi a jejímu
papeži, neboť ji považujeme za přirozenou nositelku a ochránkyni
hodnot a imponuje nám svojí universalitou.“

S Bokem spolupracovala řada významných
českých symfonických i sborových těles. Jeho tvorbu dokumentuje
celá řada nahrávek, natočil i pořady pro Český rozhlas a
Českou televizi. Skládá hudbu k filmům režiséra Jiřího
Stracha. Kvalitu a konverzní účinek Bokovy hudby vyzdvihl
v osobním dopise v roce 2006 papež Benedikt XVI.