Rok na Svatém Hostýně

Posvátná hora Hostýn leží na pomezí Valašska a Hané ve Zlínském kraji, na
území olomoucké arcidiecéze. Dosahuje výšky 735 m. n. m. a je významnou
dominantou krajiny. Můžeme zde nalézt stopy osídlení již ze starší doby kamenné.
V průběhu věků se stal Hostýn svědkem významných dějinných událostí. Dnes
je nejnavštěvovanějším poutním místem České republiky a oblíbeným turistickým
centrem Hostýnských vrchů.