Zpravodajské Noeviny

1. 10. 2015

REPORTÁŽE

 

Patroni Roku milosrdenství

Pokud by měla Rok milosrdenství reprezentovat jen jedna chvíle, gesto či obraz, byla by to svátost smíření. Do Baziliky svatého Petra budou také přivezeny ostatky dvou z nejvýznamnějších zpovědníků, svatého Leopolda a svatého Pia. 

 

František v americkém Kongresu

První ohlasy na projev papeže Františka v Kongresu se zaměřily hlavně na jeho komentáře k politickým záležitostem: k trestu smrti, potratům, ke klimatickým změnám a dalším.

 

Pouťke sv. Zdislavě v Křižanově

Úsilí a odvaha jedné ženy, místního faráře, umělce a dalších tvůrců i přispění mnoha dárců dalo vzniknout památníku svaté Zdislavy v jejím rodném Křižanově. Dílo bylo dokončeno po pěti letech usilovné práce a umístěno na Benešově náměstí.

 

Nová hradní kaple v Lukově

V deštivém počasí dorazilo na hrad Lukov téměř sto návštěvníků, aby se zúčastnili žehnání hradní kaple svatého Jana Křtitele. Stojí na místě bývalého kostelíka. O její stavbu se hodně zasloužil Spolek přátel hradu Lukova. Kapli požehnal generální vikář Josef Nuzík.

 

Vzkaz příštím generacím

Rozsáhlé opravy ostravské katedrály Božského Spasitele se blíží k dokončení. Do levé věže kostela byla už umístěna měděná schránka s dokumenty o naší době. Otevřít by se měla zase až při příštích opravách katedrály.

 

Příběh uprchlíka: Evropa snů a skutečností

Konference s názvem „Příběh uprchlíka: Evropa snů a skutečností“ se konala v Praze u příležitosti udělení Ceny Václava Havla za lidská práva ruské aktivistce Ljudmile Alexejevové.

 

Pouť seniorů ve Frýdku-Místku

První říjen je mimo jiné Mezinárodním dnem seniorů. První pouť seniorů se uskutečnila ve Frýdku-Místku v bazilice navštívení Panny Marie.

 

VE ZKRATCE

 

•   Desátá dětská pouť za mír se koná v Lurdech. Při eucharistickém procesí zazněla slova papeže Františka, kterými se v osobním dopise obrací na osmiletého Damiána. U příležitosti pouti požádal chlapec z Říma Svatého otce o videoposelství. „Ukažte dospělým, že děti jsou schopné se modlit, mít rády Ježíše jako přítele, který nikdy nezradí, vzájemně si pomáhat a doufat v lepší budoucnost,“ vzkázal mimo jiné papež dětem.

 

•  Přednášky, semináře, diskuze i modlitby jsou na programu Kongresu manželských dvojic, který se koná o víkendu ve Varšavě. Jeho mottem jsou slova Ježíše Krista: „Zůstaňte v mé lásce“. Na akci organizovanou katolickými organizacemi a spolky jsou pozváni také snoubenci a páry, které neuzavřely církevní sňatek nebo které se připravují na manželství. Záštitu nad setkáním převzal varšavský arcibiskup kardinál Kazimierz Nycz.

 

•  Třísté výročí vysvěcení katedrály sv. Františka Xaverského slavili věřící banskobystrické diecéze. Slavnostní mši svatou celebroval diecézní biskup Marián Chovanec za účasti provinciála jezuitů na Slovensku P. Rudolfa Uhera a mnoha kněží. V homilii se biskup Chovanec zamyslel, proč lidé vynakládají tolik námahy, aby si postavili kostel. Slavnosti předcházela téměř roční duchovní i kulturně společenská příprava.

 

•  Při slavnostní bohoslužbě ve vojenském kostele svatého Jana Nepomuckého na Hradčanech byl do funkce uveden nový hlavní kaplan Armády České republiky podplukovník Jaroslav Kníchal. Je duchovním římskokatolické církve a ve funkci vystřídal plukovníka Jana Kozlera. Bohoslužby se zúčastnil náčelník generálního štábu Josef Bečvář, kardinál Dominik Duka, předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr a další hosté.

 

•  Konkrétní pomoc uprchlíkům z válkou zmítaných zemí mohou ve formě ubytování, materiální pomoci či dobrovolnické práce lidé nabízet v elektronické databázi. Na popud České biskupské konference její spuštění připravila česká Charita.  Pomoc lze nabízet prostřednictvím jednoduchého formuláře na  webové adrese pomocuprchlikum.charita.cz.

Registrované nabídky budou využívány dle aktuální potřeby v daném místě.

 

•  Za necelý rok začnou v Polsku Světové dny mládeže. Jejich program se dělí na dvě části: Nejprve budou probíhat Dny v diecézích, na ně navážou samotné Světové dny mládeže v Krakově v závěru července. Setkání je určeno hlavně mladým lidem od šestnácti let. Už teď je možné se přihlašovat na českých webových stránkách setkání krakov2016.signaly.cz, kde jsou také informace o ceně, programu a organizaci.

  

Z DIÁŘE

 Brno, 3. října 

Salesiánské oslavy

Celodenní program s občerstvením zakončí v Brně- Líšni celoroční oslavu dvaceti let existence Saleska. Vystoupí kouzelník i mažoretky, budou soutěže, hodně muziky, překvapení a další.

 

Brno, 4. října

Slavnost svatého Františka

Na slavnost svatého Františka z Assisi celebruje mši svatou u brněnských kapucínů olomoucký dominikán P. Antonín Krasucki. Hudebně liturgii doprovodí Velkobystřický chrámový sbor.

 

 Velehrad, 4. - 7. října

Setkání pracovníků ve zdravotnictví

Celorepublikové setkání pastoračních pracovníků a dobrovolníků ve zdravotnických a sociálních službách se koná na Velehradě. Účastníkům  nabídne duchovní obnovu i odborný program.

 

Česká republika, 5. - 10. října

Zažijte knihovnu jinak

Téma devatenáctého ročníku celorepublikové kampaně veřejných knihoven zní:   „Zažijte knihovnu jinak“. Součástí týdne je promíjení sankčních poplatků za pozdě vrácené knihy.

 

Opava, 6. října

Knihkupectví u svatého Vojtěcha

Nové Knihkupectví u svatého Vojtěcha v Opavě slavnostně otevře Karmelitánské nakladatelství za účasti šéfredaktorky Kateřiny Lachmanové. Mši svatou celebruje P. Daniel Vícha.

 

České Budějovice, 6. října

Nejzapomenutější básník

Večer ke stému výročí narození básníka a kněze Františka Daniela Mertha se koná v kostele Svaté Rodiny v Českých Budějovicích. Slovem provází Michal Grus, recituje Vít Roleček.