Bez hábitu

Kongregace sester Matky Božího milosrdenství

Kongregace Matky Božího milosrdenství je úzce spojena s osobou svaté Faustyny Kowalské a šířením úcty k Božímu milosrdenství. Známý obraz s nápisem "Ježíši, důvěřuji Ti" se nachází v mnoha našich kostelích i domácnostech. Ve Dvoře Králové nad Labem jej můžeme spatřit hned na několika místech. Přímo v sousedství slavné zoologické zahrady je umístěn ve výklenku jednoho z domů rušné ulice. Zde od roku 1996 nalezla Kongregace Matky Božího milosrdenství své působiště, my potom odpovědi na některé otázky.