Cesta k andělům

64. díl
Tomáš Holub - vojenský kaplan

V talkshow Otakára
Schmidta
a Jany
Studničkové
na televizi NOE – Cesta k andělům – byl
tentokrát Mons. Tomáš Holub.

Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. se narodil
16.8.1967, pochází z věřící rodiny z Červeného Kostelce (na
Náchodsku). Jako bohoslovec Arcibiskupského semináře absolvoval
Katolickou teologickou fakultu UK v Praze a 28.8.1993 byl v Hradci
Králové vysvěcen na kněze biskupem Karlem Otčenáškem.

Jeho prvním působištěm byla v
letech 1993-1996 Kutná Hora, kde byl ustanovem jako kaplan ve
farnosti a spirituál na Církevním gymnáziu sv. Voršily.

Poté nastoupil jako první vojenský
kaplan do Armády ČR, v níž působil v letech 1996-2006, nejprve v
jednotkách IFOR v Bosně a Hercegovině, dále jako vojenský kaplan
Brigády rychlého nasazení v Havlíčkově Brodě a nakonec jako
hlavní kaplan Armády ČR. Od roku 2006 působil jako poradce
ministryně obrany.

V období 2007-2008 absolvoval
studijní pobyt na Lateránské univerzitě v Římě. Na Katolické
teologické fakultě UK v Praze obhájil doktorát z křesťanské
etiky na téma "Etické aspekty boje proti terorismu ve světle
učení o tzv. spravedlivé válce".

Od 1.3.2008 byl ustanoven
moderátorem kurie královéhradecké diecéze a od 1.12. 2008 do
roku 2010 vykonával společně s Mons. Josefem Sochou službu
generálního vikáře královéhradecké diecéze. Po nástupu
biskupa Vokála se stal jeho hlavním poradcem a od 1. 7. 2011
nastoupil na ČBK jako její generální sekretář.

Tomáš Holub se dále angažuje ve
vedení křesťanských kurzů pro mládež JUMP, přednáší v
rámci České křesťanské akademie, Charismatické obnovy, podílí
se na meditačních kurzech pro mládež a manželské páry, které
rovněž pastoračně doprovází. Hovoří anglicky, německy a
italsky.

V našem talkshow
hovořil na témata rozdíl mezi mučednictvím a terorizmem, obrana,
válka, církevní restituce a dlouhodobé církevní bratrství s
kardinálem Dominikem Dukou.