Léta letí k andělům

51. díl
Jan Vodňanský - básník a filosof

Jan
Vodňanský narozen 19.června 1941 v Praze na Královských Vinohradech. Již v době
studií na strojní fakultě ČVUT vymýšlí pro kroužek kolegů a přátel skeče,
happeningy a texty k písničkám. Od roku 1963 vytváří autorskou dvojici se
skladatelem Petrem Skoumalem. Po textappealech v Luxoru a v Redutě dozrává
dvojice V+S k premiéře celovečerního programu „ S úsměvem idiota“. Uprostřed
dramatického jara 1969 získává představení nečekaný ohlas. Následují další
programy v Činoherním klubu i na zájezdech v Čechách na Moravě i na
Slovensku až do
naprostého zákazu veřejné činnosti v roce 1981. V následujících letech Vodňanský
emigruje, ale jako pravý „dandy“ zcela opačným směrem než většina ostatních,
totiž na východ. V Bratislavě autorsky spolupracuje se studentským divadlem
„Gunagu“ V době, kdy se pražský režim začíná zaslouženě hroutit obnovuje
Vodňanský svá autorská představení v Čechách a na Moravě. Nejznámější je
s Petrem Skoumalem na scéně Činoherního klubu. Vodňanský též vystupuje
v zahraničí m.j. v Moskvě ,New Yorku, Chicagu, San Francisku, Torontu ,
Montrealu,Mexico City, Vídni, Sofii ,Stockholmu,Oslu, Kodani, Bonnu,na
Guadeloupu , v Paříži, i v Pekingu , Jižní Koreji a Austrálii pro krajany a
české diplomatické mise a to většinou ve spolupráci se skladatelem Danielem
Dobiášem.Nové písničky tvoří též s Jaroslavem Jakoubkem Janem Jiráněm,
Jaroslavem Vaculíkem, Jiřím Toufarem a Petrem Frischmannem.

Natáčeli
jsme s ním doma, v přístavu, v kostele, v legendární kavárně Mánes, kam chodil
tancovat a kavárně Slavia, kde podepsal Chartu 77, v Redutě, kde hrál na klavír
a na Vinohradech, kde ztrávil mládí a u kostela sv.Pankráce na Pankráci, kde se
živil v šedesátých letech jako archeolog.