Léta letí k andělům

53. díl
Jiří Kotalík - historik architektury

Jiří Tomáš Kotalík – historik architektury, rektor Akademie
výtvarných umění, AVU.

Útlé dětství prožil v Praze a ve Strážnici na Moravě v rodišti
maminky. Město bylo spojené se Strážnickými slavnostmi, které se odehrávaly na
místních stadionech. Pro malého Jirku Tomáše byl důležitý také piaristický
kostel. Oblíbenými místy pak nádraží, hřbitov a úcta k předkům, kde se
naučil jezdit na kole. Školní léta už prožil na Malé Straně v Praze, kde
bydlel až do vojny 1976, v domě U tří růží na Valdštejnském nám 2/163, blízko
Valdštejnské zahrady. Měl to štěstí, a ač to zní neuvěřitelně, sáňkoval od
parlamentu k senátu, bruslil na pražských Benátkách na Čertovce, boboval
na Petříně, koupal se na náplavce pod Karlovým mostem, hrál fotbal ve
Vojanových sadech a na Klárově a pořádal výlety do Národního technického muzea
na Letné. Tato romantika jej formovala a skýtala první výtvarné pokusy a
malířské motivy. Na základní školu chodil do Josefské ulice, kde byla pošta a
tam nosil svačinu poštovnímu koni. Na dohled odtud byl pokřtěn v kostele sv.Tomáše
na Jiřího Tomáše Kotalíka. Jeho bratrancem je monsignor Jan Bosco Graubner, olomoucký
arcibiskup a strýcem byl známý literát a filmař Jiří Brdečka.